<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

12 mill. til klimakalkulator

Forskningsrådet gir 12 millioner kroner på utslippskalkulator og tiltak som skal redusere privatpersoners utslipp.

Publisert 6. des. 2020 kl. 19.02
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 243 ord
HULL I KLIMAREGNSKAPET: Innbyggernes forbruk er i dag ikke en del av det offisielle klimaregnskapet, det vil utslippskalkulatoren gjøre noe med. Foto: NTBscanpic

Nordmenns forbruk er i dag ikke del av den offisielle klimastatistikken.

Det vil selskapene Tietoevry, Ducky og Asplan Viak gjøre noe med, og sammen utvikler de en klimakalkulator for personlige utslipp.

Tilgjengelig data

I sommer fikk utviklingsprosjektet, som bærer navnet «Zero Emission Citizens», 12 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

Her skal data hentes inn fra offentlige registre, banktransaksjoner, data fra energi og matindustrien samt innbyggernes egne opplysninger. Disse klimadataene finnes allerede tilgjengelig hos nasjonale og lokale aktører, men skal samles i en egen portal for offentlige myndigheter.

Målet er å utvikle et effektivt verktøy for kommuner i klimapolitikken, ifølge Kim Remvik- Larsen i Tietoevry.

«Vi har allerede noen kommuner og fylkeskommuner som er med i prosjektet, og vi søker nå flere kommuner som har lyst til å spille en sentral rolle i utviklingen i dette ambisiøse utviklingsprosjektet,» sier Remvik- Larsen i en kommentar.

Bærekraftig forbruk

For å kunne nå FNs bærekraftsmål, må verden innen 2030 ha sikret både bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre.

«Innbyggernes forbruk er i dag ikke en del av det offisielle klimaregnskapet. Vi ønsker derfor å utvikle et digitalt verktøy for å måle oppnåelse av FNs bærekraftmål 12 – bærekraftig forbruk. Det haster med å få satt klimaeffekt på vår livsstil,» sier med- gründer og konseptutvikler i Ducky, Mads Simonsen i en kommentar.

Målet er å skape en oppdatert og nøyaktig oversikt over innbyggernes totale forbruk, og systematisk jobbe med målrettede tiltak for å redusere utslippene. Et eksempel er å tilby skreddersydde råd gjennom en app.