<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Lovende testresultater for M Vest Water

Publisert 15. juni 2021 kl. 15.31
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 104 ord

Teknologiselskapet M Vest Water har i samarbeid med Equinor testet og videreutviklet teknologi for rensing av produsert vann ved Stureterminalen. 

Selskapets produkt skal ved hjelp av kjemikalier og utstyr fjerne forurensing fra vann, inkludert giftige substanser.

Den første av to prosjektfaser er nå gjennomført med vannrensing ved bruk av M Vest Water sine produkter i en delstrøm på anlegget. Resultatene er analysert og verifisert av et akkreditert laboratorium. Partene konkluderer med at resultatene viser svært gode forbedringer av vannkvaliteten. 

I løpet av tredje kvartal igangsettes prosjektets siste fase, hvor  målsettingen er verifisering av stabil drift over tid, samt ytterligere optimalisering av vannkvaliteten i fullskala.