<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tjener penger etter omleggingen

Fokuset på SaaS kaster av seg. Tap på rundt 30 millioner i første halvår i fjor er snudd til overskudd i år for Ayfie.

Publisert 26. aug. 2021 kl. 09.02
Oppdatert 26. aug. 2021 klokken 10.53
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 227 ord
ETT ÅR PÅ BØRS: Her fra da Ayfie Group ble børsnotert i juli i fjor. Selskapet ble notert på Merkur Market, nå Euronext Growth. Foto: Siv Dolmen

 

Ayfie Group, som tilbyr løsninger for søk og tekstanalyse, oppnådde et driftsresultat på 2,1 millioner kroner i første halvår, etter tap på rundt 30 millioner i tilsvarende periode i 2020.

Ayfie Group

(Mill. kr) 1. H./21 1. H./20
Driftsinntekter 17,9 19,9
Driftsresultat 2,1 –29,8
Resultat før skatt 2,0 –33,0
Resultat etter skatt 2,0 –33,0

Selskapet har i perioden lagt om til en SaaS-modell (Software-as-a-Service) for virksomheten, samt flyttet sin sentrale forskning og utvikling til Norge. Med denne på plass, venter Ayfie økning i både inntekter og resultat i andre halvår.

I januar–juni gikk inntektene imidlertid tilbake med 2 millioner til 17,9 millioner kroner.

«Ayfie er posisjonert til å bli en ledende aktør i denne bransjen, basert på vår teknologi og våre løsninger, og vi venter en fortsatt positiv utvikling», heter det fra fungerende adm. direktør Lasse Ruud.

MIDLERTIDIG SJEF: Lasse Ruud, fungerende adm. direktør i Ayfie Group. Foto: Ayfie

«Bruttofortjenesten forblir på solide 94 prosent, og vi vil fortsette å bygge et lønnsomt og svært skalerbart selskap med gjentagende inntekter», sier Ruud.

Ruud er opprinnelig kommersiell direktør i selskapet, men leder det nå inntil ny sjef tiltrer neste måned, etter at Siw Ødegaard gikk av som fungerende sjef tidligere i år.

Ayfie Group

  • Utvikler intelligente kunnskapsoppdagelsesprodukter og søkeløsninger. 
  • Firmaet er et programvareselskap spesialisert på tekstanalyse og smart forskning basert på naturlig språkprosessering og maskinlæring. 
  • Kjerneproduktene er ayfie Inspector og ayfie Locator som brukes i det juridiske, finansielle og bedriftsmarkedet og compliance-markedet. 
  • Ayfie Group opererer i Norge, Tyskland, Sverige og USA.