<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nkom ber Telenor videreføre kobbernettet i en overgangsperiode frem til høsten 2025.

Publisert 17. nov. 2021 kl. 13.15
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 246 ord

 

Det skjer etter at Telenor 15. november sendte ut en pressemelding der selskapet annonserte at kobbernettet stenges i løpet av 2022.

– Nkom vil her presisere at vi har pålagt Telenor å videreføre kobbernettet i en overgangsperiode frem til høsten 2025. Dette for å sikre konkurransen i bredbåndsmarkedene, inntil alle kunder er overført, og har tilgang til ny teknologi, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom i en kommentar.

Nkom viser til at de har åpnet opp for en raskere stenging av nettet enn høsten 2025, forutsatt at Telenor kan tilby grossistkundene gode nok erstatningsløsninger. Men legger til at arbeidet med en slik overgangsplan strandet i september, da det viste seg at partene stod for langt fra hverandre. "Dermed står Nkoms vedtak fast, og det må Telenor forholde seg til", skriver Nkom, som viser til at de i 2020 påla Telenor å opprettholde og fortsatt vedlikeholde kobbernettet frem til 2025.

Ved utgangen av første halvår gjenstod om lag 180.000 kobberbaserte bredbåndsaksesser.

Videre vises det til at Nkom, Telenor og bransjen er enige om en ordning for retting av feil i kobbernettet. Ordningen innebærer at mer enn 99 prosent av feilene som rammer de som kjøper tilgang til kobbernettet blir rettet.

– Telenor må ikke være i tvil om at Nkom ikke vil akseptere en nedlegging av kobbernettet i strid med allerede fattede vedtak. Selskapet har kun en meget begrenset mulighet til å legge ned linjer av kostnadshensyn, og her kommer vi fortsatt til å følge selskapet med argusøyne, sier Enger.