<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Priser Telenor-selskap til 36,1 milliarder

Et konsortium bestående av KKR og Oslo Pensjonsforsikring sikrer seg 30 prosent av Telenors nyetablerte fiberselskap.

Publisert 7. okt. 2022 kl. 08.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 324 ord
SELGER: Finansdirektør Tone Hegland Bachke i Telenor. Foto: Telenor

 

Telenor har fredag inngått avtale om salg av en minoritetspost på 30 prosent av sitt nyetablerte fiberselskap i Norge. Kjøpere er et konsortium bestående av KKR og Oslo Pensjonsforsikring, går det frem av en børsmelding fredag.

Transaksjonen priser Telenors fiberselskap til 36,1 milliarder kroner, tilsvarende 21 ganger selskapets pro forma EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) for 2021.

Det nyetablerte selskapet er et datterselskap til Telenor og vil eie de passive elementene i fibernettet. Dette omfatter rundt 130.000 kilometer med kabler som leverer tjenester til rundt 560.000 husstander. Eiendelene vil bli fisjonert ut fra Telenor Norge før transaksjonen sluttføres. Telenor beholder kontroll over selskapet og de operasjonelle prosessene.

«Telenor har hatt en lang og grundig dialog med myndighetene som har gitt sin samlede tilbakemelding om at transaksjonen ivaretar viktige sikkerhets- og regulatoriske hensyn», skriver selskapet.

– Leverer på strategien

– Vi leverer på den strategien som vi presenterte på vår kapitalmarkedsdag i september. Transaksjonen synliggjør verdiene i Telenors infrastrukturportefølje samtidig som den frigjør kapital til å fortsette den høye utrullingstakten på fiber og styrker Telenors balanse. Vi får inn sterke medinvestorer med en lang tidshorisont. Telenor vil fremme forslag om at deler av vederlaget brukes til tilbakekjøp av aksjer. Vi mener denne transaksjonen er fordelaktig for alle parter og sikrer fremtidige fiberinvesteringer i Norge, sier Tone Hegland Bachke, finansdirektør i Telenor, i en kommentar.

Telenor planlegger å gjennomføre et program for tilbakekjøp av aksjer for å kompensere for kontantstrømmen som tilfaller de nye minoritetseierne etter transaksjonen. Styret i Telenor vil derfor be generalforsamlingen om en fullmakt til å gjennomføre et tilbakekjøp av aksjer for rundt 30 prosent av mottatt transaksjonsvederlag, opplyses det.

Telenor har i avtalen sikret seg en forkjøpsrett ved framtidig salg av minoritetsandelen. Med bakgrunn i hensyn knyttet til nasjonal kontroll samt hvordan andre samfunnsmessige hensyn best kan ivaretas, har staten og Telenor inngått en avtale om at staten kan overta forkjøpsretten dersom Telenor ikke ønsker å benytte den, legges det til.

Transaksjonen er forventet fullført tidlig i 2023.

(TDN Direkt)