<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nkom: – 5G utbyggingen har eksplodert

Antall husstander som kan benytte 5G har mer enn tredoblet seg fra i fjor, men det er fortsatt store forskjeller mellom fylkene. 

Publisert 14. okt. 2022 kl. 12.29
Oppdatert 14. okt. 2022 klokken 15.51
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 333 ord
ENORM VEKST: Fra utgangen av første halvår i 2021 til samme tidspunkt i 2022 har 5G-basisdekningen gått fra 23 prosent til 82 prosent i Norge. Foto: Nkom

Nye beregninger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at nærmere 46 prosent av husstandene i Norge vil kunne motta 5G-signaler med en nedlastningshastighet på 100 Mbit/s eller mer. 

Utbyggingen av 5G-nettet startet i 2020, og da først og fremst i byområder. To år senere har Oslo, Viken og Innlandet kommet lengst i utbyggingen, med basisdekning på mer enn 90 prosent. I motsatt ende av skalaen er Troms og Finnmark, Nordland og Agder. I Nordland var basisdekningen mindre enn 30 prosent ved utgangen av første halvår 2022, viser tall fra Nkom.

NYTT FOKUS: John-Eivind Velure i Nkom forventer at fokuset til teleoperatørene nå vil bli vendt mot mer spredtbygde områder. Foto: Nkom

– Vi ser at aktørene har vært flinke til å bygge ut 5G-nettet i sentrale strøk. Vi forventer at de nå også fokuserer på mer spredtbygde områder, sier John-Eivind Velure, avdelingsdirektør for spektrumavdelingen i Nkom. Spektrumsavdelingen forvalter frekvensressursene i Norge.

Telia leder an

Operatørene av mobilnett bygger ut 5G-nettet i raskt tempo, og fra 2021 til 2022 har operatørene etablert mer enn 3.000 5G-sendere. Samtidig har andelen husstander som kan benytte 5G gått fra 23 prosent til 82 prosent.

– Endringen i dekningstall for 5G skjer raskt nå og vil fortsette de kommende årene. Operatørene har ambisiøse planer og sikter seg inn på at 5G-dekningen skal bli like god som 4G-dekningen, sier Velure til Finansavisen.

Flere av de norske aktørene har sagt at de vil ha landsdekkende 5G-nett i løpet av de neste årene. På landsbasis er det Telia som foreløpig har kommet lengst i utbyggingen, og det skal visstnok være det samme bildet uavhengig av om det er snakk om spredtbygde eller tettbygde strøk.

– At vi har tre konkurrerende mobiloperatører som alle sikter høyt, gjør at vi får rask utbygging og mobildekning der folk bor og ferdes. Så vil det også være områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Disse følger vi spesielt nøye med på og bruker også støtteordninger for å bidra til at disse områdene også kan bli dekket, sier Velure.

Husstander med tilgang til 5G fordelt på fylker. Illustrasjon: Nkom