<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kraftig vekst for konsulentkjempe

Coronapandemien greide ikke å stikke kjepper i hjulene for Norconsult. I fjor økte omsetningen til konsulentselskapet med over 10 prosent til 6,9 milliarder kroner.

Publisert 27. mars 2021
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 242 ord
VOKSER: Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult kan vise til 10 prosent vekst i 2020. Foto: NTB

Konsulentselskapet Norconsult fikk en omsetning på 6,9 milliarder kroner i fjor etter en vekst på over 10 prosent, hvorav den organiske veksten utgjorde 6,6 prosent.

Driftsresultatet, inkludert goodwill av- og nedskrivninger, endte på 438 millioner mot 461 millioner kroner i 2019. 

– Vi er godt fornøyde med både omsetningsvekst og underliggende resultatutvikling i 2020 og fjerde kvartal. Fjoråret var et spesielt og krevende år med koronapandemien, og jeg har lyst til å rette en spesiell takk til både kunder, samarbeidspartnere og kollegaer, for den innsatsen som er lagt ned. Jeg er imponert og takknemlig for at vi på tross av pandemien kan legge frem et solid resultat, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult i en pressemelding.

Kuttet kostnader

Ifølge meldingen har Norconsult forbedret omsetningen i alle forretningsområder, og spesielt var utviklingen god i Sverige og Danmark, med nesten 50 prosent resultatforbedring fra området Norden.

Norconsult skriver at coronapandemien har bidratt til kostnadsbesparelser fra færre reiser, kurs og arrangementer.

– Til tross for at det er tøff konkurranse i markedet, opplever jeg at Norconsult er godt rigget for videre vekst og utvikling. Gjennom flere år har vi arbeidet systematisk for å rekruttere de beste hodene, de som hele tiden strekker seg litt lenger for å skape verdi for kundene våre, sier Hogna, og fortsetter:

– Med satsning på nyskaping og innovasjon både internt og i prosjektene våre, har vi også et godt grunnlag for å stadig utfordre etablerte sannheter, og søke etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger tilpasset morgendagens samfunn.