<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Verisure må betale 766 millioner

Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet medhold i at Verisure har brutt konkurranseloven.

Publisert 12:36 25. nov. 2021
Oppdatert 14:52 25. nov. 2021
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 445 ord
KJEMPEBOT: Verisure må ut med 766 millioner kroner etter at Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet medhold. Foto: NTB

Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet medhold i at Verisure har brutt konkurranseloven gjennom å ha samarbeidet ulovlig med Sector Alarm, og at dette samarbeidet utgjorde en formålsovertredelse, opplyses det i en melding torsdag.

Dermed opprettholdes også Verisures gebyr på 766 millioner kroner.

FORNØYD: Konkurransedirektør Lars Sørgård i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

«Vi er fornøyde med nemndas vedtak. Det er grundig og understreker at markedsdeling er et alvorlig brudd på konkurranseloven, noe gebyret i saken også reflekterer», sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en melding.

Verisure uenig i vedtaket

Verisure er på sin side svært skuffet over vedtaket.

«Vi er svært skuffet over utfallet av Konkurranseklagenemndas ankeprosess. Vi er uenige i vedtaket, og skal nå gjennomgå dette nøye før vi bestemmer oss for neste steg», skriver presseansvarlig Glenn Støldal i Verisure i en epost.

«Det har ikke vært noen ulovlig avtale mellom selskapene. Sakens fakta viser fortsatt at det har vært hard konkurranse i markedet mellom Verisure og Sector i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt», legger han til.

Støldal understreker at Verisure er opptatt av å opptre fullt ut i tråd med alle gjeldende lover og regler, og at selskapet er sterk tilhenger av konkurranse mellom aktørene i markedet.

Markedssamarbeid

Konkurransetilsynet har funnet at Verisure og Sector Alarm samarbeidet om å dele marked seg imellom i perioden 2011 til 2017, en vurdering Konkurranseklagenemnda nå også slutter seg til.

Samarbeidet skal ifølge konkurransemyndighetene ha gått ut på å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg.

«Begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder, og dette har skjedd over hele landet», heter det.

«Klar sannsynlighetsovervekt»

Ifølge Konkurranseklagenemnda er det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon har funnet sted mellom Verisure og Sector Alarm.

«Konkurranseklagenemnda legger til grunn at det var åpenbart at kontakten og informasjonsutvekslingen har dreiet seg om å fordele kunder i det aktuelle markedet, såkalt markedsdeling. I likhet med tilsynet finner nemnda at slik adferd ligger i kjernen av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, og at samarbeidet er å anse som en formålsrestriksjon», heter det fra juridisk direktør i Konkurransetilsynet, Karin Stakkestad Laastad.

Sector Alarm godtok gebyr

Saken mot Sector Alarm og Verisure startet med en razzia mot alarmselskapene i 2017. I juni 2019 ble selskapene varslet om at de ville bli ilagt overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid , og Sector Alarm valgte å godta gebyret, selv om selskapet ikke gikk med på at det hadde foregått noe samarbeid. Sector Alarms bot ble på 467,3 millioner kroner.

Verisure derimot, nektet å betale noe gebyr fra Konkurransetilsynet.

I november i fjor vedtok Konkurransetilsynet å ilegge Verisure en bot på 766 millioner kroner, et vedtak Verisure klaget inn for Konkurranseklagenemnda 25. mai i år.