<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Knallstarten er visket ut: – Vi går inn i et mer nedtonet marked

2022 startet knallsterkt, men ligger nå an til å bli et flatt år for reklameomsetningen. – Økonomisk usikkerhet preger, sier Kristin Brimi i Mediebyråforeningen.

Publisert 14. des. 2022 kl. 11.48
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 497 ord
ÅRETS VEKSTVINNER I KRONER: Det er blitt omsatt utendørsreklame for 610,9 millioner kroner så langt i år, mot 452,6 millioner på samme tid i fjor. Foto: Bloomberg

Etter en veldig sterk start på året har reklameomsetningen via mediebyråene falt helt tilbake igjen, og den samlede omsetningen ligger nå an til en vekst på bare 1,1 prosent. Og Mediebyråforeningen venter ingen snarlig akselerasjon igjen.

Gjennom de 11 første månedene i år er det registrert en omsetning på 9,2 milliarder kroner, viser nye tall fra Mediebyråforeningen. På samme tid i fjor var totalsummen oppe i 9,1 milliarder.

Etter årets første to måneder var veksten oppe i 22 prosent. «Vi må helt tilbake til 2018 for å finne tilsvarende nivå», kommenterte daglig leder Kristin Brimi i Mediebyråforeningen da. Hun påpekte imidlertid at det var skyer i horisonten de fulgte med på – inklusive Ukraina-krigen og konsekvensene fra denne.

En ventet korreksjon

VENTER FORSIKTIGHET: Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen. Foto: Mediebyråforeningen

Etter at første halvår var tilbakelagt var den samlede omsetningsveksten nede i 6,8 prosent. Etter september hadde veksten avtatt til 2,8 prosent. I oktober spratt veksten imidlertid opp igjen til 3,5 prosent. Da forklarte Brimi at noe av økningen trolig kunne tilskrives periodiseringer, «som vil bety en korreksjon når vi kommer til novembertallene».

Nå foreligger novembertallene, og de viser en nedgang i samtlige mediekanaler isolert. Den totale omsetningen falt hele 15,5 prosent fra november i fjor – tilsvarende en nedgang på 180 millioner kroner.

– En korreksjon på novembertallene var forventet, konstaterer Brimi i Mediebyråforeningen nå.

Til sammenligning var den isolerte veksten i oktober på 9,1 prosent, målt mot samme måned i fjor.

Ser mer nedtonet marked

Brimi venter ikke noe nytt oppsving med dagens marked.

– Økonomisk usikkerhet preger markedet nå, og selv om det er naturlige variasjoner for hvordan dette treffer ulike bransjer, taler tallene for at vi nå går inn i et mer nedtonet reklamemarked, sier hun.

– Vi har fortsatt en måned igjen før vi med sikkerhet kan si hvordan året lander, men det er ingen tvil om at vi må forvente forsiktighet i markedet i tiden fremover.

Fall i de største kategoriene

Digitale medier er den største kategorien for reklameomsetningen med en markedsandel på 42,6 prosent. Her er den totale omsetningen hittil i år 1,2 prosent lavere enn i fjor – med en nedgang fra 3,97 til 3,92 milliarder kroner.

På TV er det blitt omsatt reklame for 3,12 milliarder kroner så langt i år, 1,4 prosent mindre enn på samme tid i fjor. Markedsandelen her er på 33,9 prosent.

Lydkategorien, som inkluderer radio og podcast, viser derimot en økning på 4,8 prosent til 438 millioner kroner. Og på kino har det vært en vekst på hele 72 prosent fra det som omtales som et krevende fjorår – til nær 125 millioner kroner.

Utendørs- og plakatreklame er vekstvinneren hittil i år målt i kroner, med en 35 prosents omsetningsøkning til drøyt 610 millioner.

I dags- og ukepressen er det stadig nedgang i omsetningen. Dagspressen har en 9,3 prosents nedgang til 324 millioner kroner så langt i 2022, som gir et fall i markedsandel fra 3,9 til 3,5 prosent, mens ukepressen har en nedgang på 10,6 prosent til cirka 41 millioner kroner og en markedsandel på 0,4 prosent.