<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nye gebyrsatser for fartsbøller til sjøs

Politiet har til nå ikke kunnet skrive ut forenklede forelegg på sjøen. Riksadvokaten tok affære, og Samferdselsdepartementet svarer med nye gebyrsatser.

Publisert 1. aug. 2020
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 284 ord
GEBYR: Mindre fartsovertredelser og oppankring ved badesteder er forseelser som nå blir møtt med overtredelsesgebyr fra politiet. Her fra gjestehavnen i Kragerø. Foto: Eivind Yggeseth

Da havne- og farledloven ble endret fra nyttår, ble politiet satt i en litt vanskelig posisjon med tanke på hvordan de skulle håndtere en rekke overtredelser som tidligere førte til forenklede forelegg. De var nødt til å anmelde disse forholdene.

Ikke lovhjemmel

– Dette innebærer at forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker for så vidt fortsatt gjelder. Men i denne forskriften fastsettes ikke uttrykkelig at noen overtredelse er straffbar. Gitt utformingen av någjeldende lovbestemmelse om straff, foreligger det da ikke klar lovhjemmel for straffansvar for en rekke tilfeller som tidligere medførte forenklet forelegg, skrev førstestatsadvokat Tron Eirik Schea hos Riksadvokaten i et brev 12. juni i år.

Han instruerte politiet til å oppheve eventuelle forelegg som har blitt vedtatt etter lovendringen ved nyttår.

Ny forskrift

Samferdselsdepartementet svarte raskt med en ny forskrift som skal tette hjemmelshullet. Der fastsettes gebyrsatser for de enklere overtredelsene som glapp unna i den nye havne- og farledsloven. Disse overtredelsene er omfattet av forskriften:

  • Føring av fritids- og småbåter, seilbåter og seilbrett innenfor merkebøyene ved offentlige badeplasser. Det samme gjelder fortøyning i merkebøyene. 2.000 kroner i gebyr.
  • Overskride de lokale fartsforskriftene med fritids- og småbåter, seilbåter eller seilbrett. 1.500 kroner i gebyr.
  • Ha større fart enn 5 knop (9,2 km/t) med de samme fartøyene nærmere enn 50 meter av badende. 1.500 kroner i gebyr.

Riksadvokaten sier seg fornøyd med at det nå er ryddet opp, slik at det er de alvorlige fartsovertredelsene som nå blir håndtert av politiet.

– Fartsovertredelser som ikke er alvorlige, flyttes med dette fra straffesporet til forvaltningssporet og dermed utenfor påtalemyndighetens ansvarsområde, skriver Riksadvokaten.