<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Torghatten satser millioner på førerløse miniferger

Trafikkselskapet Torghatten går inn på eiersiden i Zeabuz, som skal hente 200 millioner kroner og trafikkere norske og internasjonale byer med førerløse el-ferger.

Publisert 15. jan. 2021 kl. 21.08
Oppdatert 16. jan. 2021 klokken 08.23
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 688 ord
BLÅ HIMMEL, FÅ FOLK: Slik tror Zeabuz fergeoperasjonen vil se ut i Oslo en solfylt sommerdag. I bakgrunnen Barcode. Illustrasjon: Zeabuz

– Frem til nå har vi finansiert selskapet gjennom offentlige støtteordninger og ved interne emisjoner fra ansatte og gründere. Men på tampen av året er det klart at Torghatten går inn som investor, sier Erik Dyrkoren, daglig leder og medgründer i Zeabuz.

Zeabuz springer ut fra NTNU-miljøet i Trondheim, og utvikler autonome, ubemannede miniferger for passasjertrafikk i byer.

Visjonen er at ubemannede ferger med fornybar energi og plass til 20 til 50 passasjerer skal kunne frakte folk fra A til B på elver, sund og fjordarmer.

Selskapet ble startet i desember 2019, og har nå fire ansatte.

Skulle hente inntil 50 millioner

Finansavisen fortalte i april 2020 at Dyrkoren siktet på å hente inn mellom 20 og 50 millioner kroner i vekstkapital til Zeabuz, primært fra norske privatpersoner.

Direktør Sjø Stein Andre Herigstad-Olsen bekrefter at Dyrkoren har fått napp hos Torghatten.

SATSER PÅ ZEABUZ: Stein Andre Herigstad-Olsen, Direktør Sjø i Torghatten. Foto: Torghatten

– Vi har vært i dialog med Zeabuz siden i vår og er godt fornøyd med å komme inn på eiersiden. Vi har stor tro på Zeabuz, teknologien og forretningsmulighetene til selskapet, opplyser Herigstad-Olsen.

Vi kunne ikke ha bedt om en bedre investor
Erik Dyrkoren, Zeabuz

Partene vil ikke opplyse hvor mye Torghatten går inn med, og hvilken verdsettelse det gir Zeabuz. Kapitalinnskuddet er heller ikke registrert i Brønnøysund.

PÅ KAPITALJAKT: Zeabuz-sjef Erik Dyrkoren har fått første påfyll i pengesekken, men trenger mye mer. Foto: Anders Horntvedt

Torghatten beskriver seg som et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på rundt 10 milliarder kroner og rundt 7.000 ansatte.

Hovedvirksomheten driver ruter for ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge.

Selskapet eier blant annet Bastø Fosen, FosenNamsos Sjø, NorgesBuss og 66 prosent av flyeselskapet Widerøe.

Lille julaften la oppkjøpsfondet EQT inn bud på Torghatten, og denne uken gikk oppkjøpet i boks. Samtidig skal aksjene i Widerøe fordeles på dagens Torghatten-eiere.

– Veldig progressivt

– Torghatten er et veldig progressivt selskap som ønsker å investere i fremtiden. Vi kunne ikke ha bedt om en bedre investor, sier Dyrkoren.

Trondheim har allerede et sterkt kompetansemiljø for utvikling av ubemannede farkoster, både på og under havoverflaten.

Tanken er at Zeabuz skal knytte seg opp til leverandører av telekom, brygger, batterier, ladestasjoner og ferger. Selskapet skal stå for forretningsutvikling og systemdesign samt programvaren som blir selve kjernen i leveransen.

INTEGRERER ALT: Zeabuz skal knytte til seg leverandører av telekom, brygger, batterier, ladestasjoner og ferger. Selskapet skal selv stå for forretningsutvikling, systemdesign og programvare. Foto: Zeabuz

Zeabuz er imidlertid ikke alene om idéen. Finansavisen skrev i oktober 2020 at Bård Eker jakter 40 millioner kroner til sin elfergesatsing Hydrolift. Prisingen er på over 100 millioner kroner, og med på eiersiden er Tharald Nustads tidligfasemiljø gjennom akseleratoren Katapult Ocean.

Den kjente industridesigneren har med seg tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på laget. 

– Vi har et kapitalbehov på rundt 150 til 200 millioner kroner de neste fem årene. Skal vi klare det, må vi ha med oss langsiktige eiere, og Torghatten kan være med på det løpet, sier Dyrkoren.

Har trolig fått 5–10 millioner

Finansavisen anslår at Zeabuz har fått 5 til 10 millioner kroner i et første innskudd fra Torghatten, og med løfte om mer etter hvert.

– Kapitalinnskuddet fra Torghatten er nok til at vi kommer godt i gang. De får styreplass, og vi får finansiert rekrutteringen som vi nå er i gang med for fullt, sier Dyrkoren.

I løpet av februar kommer én ny person fra DNV GL. To postdoc-ere fra NTNU få plass i løpet av sommeren, og i løpet av våren og høsten skal nye ansatte strømme på.

Zeabuz

(Mill. kr)2019
Driftsinntekter0,0
Driftsresultat0,0
Resultat før skatt0,0
Årsresultat0,0
Eiere (ved inngangen til 2020): NTNU Technology Transfer (45 %), Bjørn-Olav H. Eriksen (9 %), Erik Falmår Wilthil (9 %), Tor Arne Johansen (8,5 %), Asgeir Johan Sørensen (8,5 %), andre (20 %)

– Hvordan ser markedet for ubemannet kollektivtrafikk ut nå?

– Det er ganske umodent. Samtidig merker vi stor interesse internasjonalt. CNN Travel laget en reportasje om oss på høsten 2020, og det utløste stor interesse fra havnesjefer i flere land. Responsen så langt er at folk vil ha Zeabuz, og så er det opp til oå finne løsningene, sier han.