<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Catering og turisme trakk ned for Fjord1

Fjord1 hadde en nedgang i inntektene i første kvartal, men lavere driftskostnader bidro til bedre marginer.

  Publisert 20. mai 2021 kl. 08.01
  Oppdatert 20. mai 2021 klokken 11.11
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 348 ord
  LEGGER FREM TALL: Adm.direktør Dagfinn Neteland i Fjord1. Foto: Eivind Yggeseth

  FJORD

  Fjord1 hadde inntekter på 691 millioner kroner i første kvartal, noe som er ned 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. 

  Årsaken til nedgangen er utfasing av en fergekontrakt og lavere inntekter fra cateringvirksomheten og turismesegmentet, opplyser selskapet i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

  «De økonomiske konsekvensene av Covid‐19 har vært langt mer merkbare i cateringsegmentet, og har gjort det nødvendig med store kutt i servicetilbudet,» skriver Fjord1 i rapporten. 

  Innen catering falt inntektene med 46 prosent i kvartalet.

  «Turismesegmentet er blitt hardt rammet av covid‐19‐restriksjonene. Den direkte effekten har vært mindre tydelig gjennom lavsesongen i vintermånedene, men det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til den kommende sommersesongen.» 

  Justert bemanning og lavere driftskostnader bidro imidlertid til at driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 198 millioner, noe som er opp 2 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. 

  Kontantstrømmen fra driften var positiv, men nedbetaling av gjeld bidro til at kontantbeholdningen falt fra 304 til 128 millioner kroner i kvartalet.

  Selskapet hadde en netto rentebærende gjeld på 5,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, ned 103 millioner siden årsskiftet.

  Samtidig har Fjord1 en kontraktsportefølje som strekker seg til 2034, og denne var på 21,2 milliarder kroner før opsjoner ved utgangen av kvartalet.

  «Nye fergeruter ga en økning i inntektene på 14 prosent i 2020, og nye og oppgraderte fartøyer reduserte driftskostnadene og førte til forbedrede EBITDA‐marginer. (..)  Selskapet venter en mer moderat inntektsøkning i 2021, mens kostnadsforbedringer fortsatt vil støtte driftsmarginene. Høyere positiv kontantstrøm fra driften, lavere investeringer og inntekt fra salg av infrastruktur vil bli brukt til å redusere rentebærende gjeld gjennom året,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

  Fjord1

   
  (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20
  Driftsinntekter 691,3 751,5
  Driftsresultat 54,7 71,0
  Resultat før skatt 9,9 -34,7
  Resultat etter skatt 7,7 -27,1

  Fjord1

   
  • Norges største selskap innen drift av ferger. 
  • Har hovedkontor i Flørø. Adm. dir. er Dagfinn Neteland. 
  • Sævik-familiens Havila Holding og det amerikanske investeringsselskapet Vision Ridge Partners kontrollerer 88 prosent av aksjene i selskapet.