<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nye Veier advarer mot Vegvesen-anbefaling

Nye Veier mener Statens vegvesens mellomløsninger for veibygging kan gi negative konsekvenser for både miljøet og lommeboken. 

  Publisert 16. juni 2022 kl. 12.55
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 359 ord
  LENGRE LEVETID: Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier advarer mot å bygge færre firefelts motorveier.  Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

  Vegvesenet gikk onsdag ut og sa de ville myke opp reglene for veibygging. De anbefalte å heve terskelen for bygging av motorveier og ha veinormaler med større fleksibilitet. 

  I et notat til Samferdselsdepartementet ber Nye Veier departementet om å tenke seg nøye om før man hører på Vegvesenets anbefaling. Veiutbyggeren ønsker også økt fleksibilitet, men skriver i notatet at veinormalene ikke tar hensyn til kostnader og konsekvenser for klima og miljø som kan variere stort ut ifra strekninger og prosjekter.

  Vil ha færre firefelts motorveier

  Noe av det Nye Veier reagerer på er Vegvesenets ønske om at det skal bygges færre firefelts motorveier med fartsgrense på 110 kilometer i timen. I stedet argumenterer Vegvesenet for at det bygges veier med to eller tre felt og fartsgrense på 90 kilometer eller smalere firefelts veier der fartsgrensen er 90 eller 100 kilometer i timen.

  I tillegg vil Vegvesenet heve terskelen for når man kan bygge smal firefelts vei fra 6.000 til 8.000 kjøretøy i døgnet.

  UENIG: Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier. Foto: Nye Veier

  Dagens valg av veistandard baserer seg hovedsakelig på forventet trafikkmengde 20 år etter åpning. Usikkerheten i disse beregningene vil variere stort mellom strekninger. Nye Veier mener at trafikkmengde alene ikke gir et riktig bilde på hvilken løsning som gir det beste veiprosjektet.

  Risikerer å bli utdatert

  – Vi etterlyser endringer. Det gir ikke mening at en trafikkmengde på 12.000 biler krever en høyere veistandard enn ved 11.999 biler, slik dagens regelverk tilsier. Derfor ønsker vi økt fleksibilitet, og muligheten til å vurdere flere hensyn i en helhet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier.

  Ifølge Hobbesland kan en mellomløsning med en to-/trefelts vei fort bli dyrt, og gi negative konsekvenser for klima og miljø, dersom veien senere må oppgraderes til firefelts motorvei.

  – Det finnes flere eksempler på veiprosjekter som er blitt utdatert etter bare 10 til 15 år. For kostnader, klima og miljø bør en vurdere å vente, og heller bygge riktig veistandard ved første forsøk. Da øker vi levetiden på investeringen betraktelig, sier Hobbesland og legger til:

  – Spissformulert kan vi si at vi ikke har råd til å bygge samme vei to ganger.