<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vy støtter sammenslåing med Flytoget

Vy mener at en sammenslåing med Flytoget vil gi bedre utnyttelse av skinnene. Flytoget tror ikke det vil være en bedre løsning, men støtter at det utredes.

Publisert 9. sep. 2022 kl. 20.10
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 665 ord
STØTTER SAMMENSLÅING: Gro Bakstad, konsernsjef i Vy. Foto: Vy

– En fusjon mellom Vy og Flytoget kan gi oss et sterkt statlig togselskap og bygge på det beste fra både Vy og Flytoget. Det kan også gi bedre utnyttelse av kapasiteten på skinnene og ytterligere stordriftsfordeler, sier Vys konsernsjef Gro Bakstad til NTB.

Hun advarer samtidig mot en oppsplitting av togtrafikken på Østlandet.

Debatten har rast etter at Jernbanedirektoratet i slutten av august foreslo å splitte opp togtrafikken på Østlandet i to deler, og gikk i samtaler med Vy om den ene delen og Flytoget om den andre. I etterkant har flere partier tatt til orde for heller å slå sammen Flytoget og Vy, noe regjeringen fredag bekreftet at de skal vurdere.

Men prosessen med å vurdere oppdeling av togtrafikken på Østlandet fortsetter parallelt.

– Det blir store kostnader ved selve oppsplittingen, knyttet til blant annet oppbygging av ny organisasjon, nye systemer og leverandørkontrakter, i tillegg til risikoen for oppstartsproblemer, sier Bakstad.

Selskapet mener at en oppsplitting vil gi tapte stordriftsfordeler på om lag 2 milliarder kroner i kontraktsperioden.

– Gevinsten ved fusjon blir mindre hvis den skyves ut i tid, i tillegg til at man først har unødvendige kostnader ved oppsplitting, sier Bakstad.

– Skal ha dialog

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) understreker at det viktigste er å få ut det beste av de to selskapene, og at de ansatte skal ivaretas mens en mulig sammenslåing utredes.

Han gir følgende forklaring på hvorfor prosessen med oppsplitting fortsetter parallelt med vurderingen av sammenslåing:

– Noen vil sikkert spørre oss hvorfor vi har valgt denne rekkefølgen, men det er viktig å få fram at vi har hatt usedvanlig dårlig tid etter at vi stanset konkurranseutsettingen til den forrige regjeringen, sier Nygård.

Han viser til at EUs 4. jernbanepakke setter en begrensing som gjør at de må være ferdig med direktetildelingen av togtrafikken til statlige selskaper innen neste jul. Nygård sier at hovedutfordringen i togtrafikken på Østlandet er tunnelen som går gjennom Oslo.

– Den er full av tog, men ikke passasjerer. Flytoget tar opp mye kapasitet uten at de har full utnyttelse av togene. Det er naturlig at vi snakker med Flytoget i den prosessen, sier samferdselsministeren.

Flytogets kommunikasjonsdirektør Ida Marie Fottland sier de støtter utredningen.

– Vi tenker at det er fornuftig med en utredning, og at man bruker både tid og fageksperter på å vurdere om en sammenslåing av Vy og Flytoget er den beste løsningen på utfordringene med togtrafikken på Østlandet. Vi tror ikke det er det, men en faglig fundert utredning av dette er likevel klokt, skriver hun i en epost til NTB.

Samtidig mener hun prosessen med oppsplitting «handler om å bruke vår jernbanefaglige kompetanse til å tenke nytt, få en bedre utnyttelse av Oslo-tunnelen og få et bedre tilbud til de reisende i Oslo-området».

– Det vil ikke gi et bedre tilbud til de reisende å stoppe dette arbeidet, mener hun.

– Dra i nødbremsen

Både LO, SV og Rødt har sagt at de støtter en sammenslåing av Flytoget og Vy.

Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen mener regjeringen må sette oppsplittingsplanene på pause i mellomtiden.

– Hvorfor har regjeringen hastverk med å dele opp dagens tilbud på Østlandet mellom to statlige togselskaper? La Vy kjøre togene, slik de allerede gjør. Da kan vi i ro og fred utrede en sammenslåing av Vy og Flytoget, sier Jørgensen.

Norsk Jernbaneforbund (NFJ) mener også at regjeringen må dra i nødbremsen og la Vy fortsette å drifte Østlandet togtrafikken fram til man eventuelt slår sammen selskapene.

– Vi biter ikke på en enkel løsning hvis vi ikke får stoppet prosessen som er igangsatt med Flytoget, sier NJF-leder Jane B. Sæthre til FriFagbevegelse.

– Ideologisk drevet

Venstres Ola Elvestuen er uenig. Han mener regjeringen kun er opptatt av at staten skal få kjøre tog, og at problemet er at regjeringen har lagt seg på en linje med direktetildeling til de to statlige selskapene.

– Regjeringen må slutte med denne ideologisk drevne planøkonomien. Gjør det heller enkelt – la Vy og Flytoget konkurrere seg imellom og med andre selskaper om å lage det beste togtilbudet. Det vil være best for selskapene – og definitivt best for passasjerene, sier Elvestuen til NTB.

NTB