<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regjeringen fjerner drivstoffavgift fra nyttår

Regjeringen tar grep for å få ned forbruket hos husholdningene. Drivstoffavgiften fjernes allerede fra nyttår. 

Publisert 15. des. 2022 kl. 07.10
Oppdatert 15. des. 2022 klokken 09.23
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 267 ord
FJERNER: Regjeringen tar grep allerede fra nyttår. Foto: Håkon Sæbø

Regjeringens forslag om å fjerne grunnavgiften på mineralolje fra nyttår er vedtatt av Stortinget. 

Tedusert veibruksavgift bidrar også til en reduksjon i drivstoffavgiftene, også for husholdningene. Dette er et historisk avgiftskutt, ifølge pressemeldingen. 

«Disse avgiftsendringene bidrar til å trekke pumpeprisene på drivstoff ned», heter det.

Totalt sett reduseres de totale drivstoffavgiftene med rundt 2,2 milliarder kroner, etter at økningen av CO2-avgiftene er medregnet.

– Drivstoffprisene har økt kraftig gjennom 2022. Mange husholdninger og bedrifter opplever høye drivstoffpriser som en stor utfordring. Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdninger og næringsliv, og vil bety spesielt mye for bygg- og anleggsbransjen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

600 mill. reduksjon

Veibruksavgiften på drivstoff reduseres med samlet 1,9 milliarder kroner.

Høyere CO2-avgift i veitrafikken øker statens inntekter med 1,2 milliarder kroner. 

Netto avgiftsreduksjon på drivstoff i veitrafikken blir dermed i overkant av 600 millioner kroner.

Norges Automobil-Forbund (NAF) sier det ikke er snakk om store kuttet.

– Dette er et minikutt som ikke vil utgjøre en stor forskjell for den vanlige bilisten, sier pressesjef i Naf Ingunn Handagard til VG.

NAF spurte også tidligere i høst rett over 1.000 personer over hele landet hva de mente var det viktigste regjeringen kan gjøre for å trygge innbyggernes økonomi.

I befolkningen som helhet svarer 66 prosent at fortsatt strømstøtte er viktigst, mens 44 prosent er mest opptatt av kutt i avgifter på drivstoff.

Jordbruk og industri

Fjerning av grunnavgiften på mineralolje innebærer også en lettelse på nesten 2 milliarder kroner. Høyere CO2-avgift for ikke-veigående maskiner, altså jordbruk og anleggsmaskiner, øker statens inntekter med 390 millioner kroner, inkludert den nye satsen for kvotepliktige. 

Netto avgiftsreduksjon på drivstoff til ikke-veigående maskiner blir dermed rundt 1,6 milliarder kroner.