<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Når kan studenter kastes ut av studiet?

Hvor mye skal til for å bli kastet ut av studiet? Hvis man har opptrådt utagerende og krenkende mot medstudenter, tillitsvalgte og ansatte? Grensene blir prøvd i en sak i Oslo tingrett.

Publisert 5. feb. 2020 kl. 21.04
Oppdatert 7. feb. 2020 klokken 19.31
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 633 ord
ETTERTRAKTET JOBB: En student i Oslo ble hevet ut av medisinstudiet etter utagerende oppførsel. Saken endte i retten. Disse legene har åpenbart klart å passere nåløyet. Illustrasjonsfoto: Diamond Edition: Vol.1

Det snakkes stadig om folk som mister jobben av ulike årsaker, eller studenter som stenges ute fra studiet på grunn av juks på eksamen.

Men saken som utspiller seg i Oslo tingrett, er en litt annen historie:

Her dreier det seg om en medisinerstudent som ble kastet ut av studiet, og nå er utestengt i to år.  Han kjemper for å få tilbake plassen. Men det er ikke så enkelt, og det er derfor saken har havnet i retten.

Han har ved flere anledninger utagert kraftig
Regjeringsadvokaten, sluttinnlegg

– Krenkende oppførsel

Medisinstudiet i Oslo er et av de vanskeligste studiene å komme inn på, og det gjentar seg år etter år.

Staten mener at mannen i perioden 2017-2018, både i og utenfor utdanningsinstitusjonen, har vist en «truende og krenkende adferd i studiesituasjonen». 

Han skal ha fungert «svært dårlig i forhold til sine omgivelser» og har angivelig «manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning».

Det heter seg at han ved «flere anledninger har utagert kraftig og gjennom e-postkorrespondanse og annen korrespondanse opptrådt svært krenkende overfor medstudenter, tillitsvalgte og ansatte ved instituttet».

Staten mener at en utestengelse er nødvendig av hensyn til medstudenter, ansatte og andre saksøker kan komme i kontakt med under studiene og senere.

Dette fremgår blant annet av sluttinnleggene til tingretten.

– Psykisk syk

Studenten har på sin side en forklaring på oppførselen: Det var angivelig en psykisk sykdom som utløste handlingene.

Han mener at han etter en helhetsvurdering er skikket til legeyrket.

Etter hans mening er handlingene utløst av psykose og ikke knyttet til hans personlige egenskaper når han er frisk.

VIL TILBAKE: Medisinstudenten vil tilbake på studiet, og mener han har en forklaring på den ekstreme oppførselen. Saken er oppe i Oslo tingrett (bildet). Illustrasjonsfoto: Bendik Haug Aurdal

Tilstanden hans skal etter sigende ikke være vedvarende, og «veiledning og oppfølgingen av han burde vært bedre tilpasset hans spesielle situasjon».

Advokat Paul Joakim Sandøy i advokatfirmaet Elden har saken for studenten.

Representanten for motparten, Kunnskapsdepartementet, er Omar Saleem Rathore hos Regjeringsadvokaten.

Den ene saken gjaldt et tilfelle hvor en medisinstudent hadde foretatt en feilmedisinering, og i ettertid prøvde å skjule dette
Tore Lerheim, advokatfirmaet Homble Olsby

– Ofte er det juks

Advokat Tore Lerheim er ekspert på arbeidsrett og jobber i advokatfirmaet Homble Olsby.

– Jeg kjenner ikke til denne saken konkret, men kan bekrefte at det er få saker om utestenging som havner i domstolene. Av de sakene som blir behandlet der, er det i all hovedsak saker der utestengingen er begrunnet i fusk, sier Lerheim.

 Han er kun kjent med to andre saker hvor utestenging er begrunnet i andre forhold. 

EKSPERT: De fleste student-saker i retten dreier seg om fusk. Advokat Tore Lerheim i advokatfirmaet Homble Olsby kjenner til noen få andre saker. Foto: Fotograf Sveinung Bråthen

– Den ene saken gjaldt et tilfelle hvor en medisinstudent hadde foretatt en feilmedisinering, og i ettertid prøvde å skjule det. Et slikt tilfelle omfattes av universitets- og høyskolelovens hjemmel for utestenging etter grovt klanderverdig opptreden, som skaper fare for liv og helse for pasienter. 

Den andre saken gjaldt et tilfelle hvor en psykologistudent ble ansett uskikket for yrket. 

– I begge sakene ble vedtakene om utestenging opprettholdt av domstolene. 

Ifølge Lerheim har utestenging på grunn av «uskikkethet» tradisjonelt vært begrenset i Norge, men fra 2006 ble dette utvidet til å gjelde for flere typer lærerutdanning og yrkesutdanninger for helse- og sosialpersonell. 

– Disse reglene har dels sammenheng med at det kan ta tid å få identifisert – og eventuelt fjernet – personer som er uskikkede, etter at de har tiltrådt et arbeidsforhold, sier Lerheim.

– Straffbare forhold

Ut over utestenging på grunnlag av grovt klanderverdig opptreden og uskikkethet, kan utestenging også for noen studier begrunnes med at det foreligger straffbare forhold. 

– Det kan også besluttes der en student, til tross for skriftlig advarsel, gjentatte ganger opptrer grovt forstyrrende for medstudenter eller for virksomheten ved institusjonen.