<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tapt kamp for å redde «verdenshandelens høyesterett»

WTOs medlemsstater klarte ikke å unngå at organisasjonens panel for å løse handelskonflikter slutter å fungere fra onsdag.

Publisert 22:21 10. des. 2019
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 450 ord
STOPP: Fra onsdag slutter World Trade Organizations ankepanel å fungere.  Foto: NTB Scanpix

Krisemøtet startet mandag. Målet var å hindre at panelet som behandler anker fra Verdens handelsorganisasjons (WTO) interne domstol for handelskonflikter, skulle slutte å fungere.

– Dessverre var det ikke vellykket, sa WTO-leder Roberto Azevedo på en pressekonferanse i Genève tirsdag kveld etter at det som skulle være et tre dager langt krisemøte, ble avsluttet før tiden.

Panelet består av tre dommere. To av dem gikk av med pensjon tirsdag, noe som var bakteppe for krisemøtet.

Trump-administrasjonen i USA har blokkert utnevnelse av nye dommere, noe som betyr at tvisteløsningsmekanismen ikke lenger er beslutningsdyktig.

Ankepanelet fungerer i praksis som «verdenshandelens høyesterett» og er viktig for å sørge for at global handel foregår innenfor gjeldende lover og regler.

USAs president Donald Trump har i løpet av de siste årene gått til handelskrig mot Kina og ofte kritisert både WTO og flere eksisterende handelsavtaler. Han har truet med å trekke USA ut av WTO.

Ute av funksjon

Siden krisemøtet ikke resulterte i en løsning, vil WTO nå slutte å fungere som øverste dommer i internasjonale handelstvister.

– Til neste år kan organisasjonen som regulerer 96 prosent av verdenshandelen og har 164 medlemsland, gå i stå, skriver Dagens Næringsliv i en analyse.

Når en handelskonflikt oppstår, er det i første instans WTOs interne domstol som behandler og avgjør saken. Men beslutningene fra domstolen vil ikke få noen konsekvenser hvis den tapende part anker avgjørelsen til en høyere rettsinstans som er ute av funksjon.

EU anklaget mandag USA for å sette hele det internasjonale systemet for å løse handelskonflikter i fare.

– Grunnleggende sett blir selve ideen om et regelstyrt, flernasjonalt handelssystem satt i fare, sier EUs WTO-ambassadør Joao Aguiar Machado.

Azevedo sa imidlertid tirsdag at den nåværende situasjonen kan bidra til å få fortgang i samtaler om WTO-reformer.

– Uten denne følelsen av krise, ville det trolig ha vært bekvemmelighet, og medlemmene ville ikke ha vært så tilbøyelig med å endre ting og å gjøre systemet mer responsivt på utfordringer som vi står overfor nå, sa WTO-sjefen.

Han gir uttrykk for håp om at medlemmene vil finne en løsning for dommerpanelet innen WTOs ministermøte i juni neste år.

Norge berørt

Samtidig har president Donald Trump truet med å stoppe pengebidragene til WTO for å unngå bruk av en midlertidig tvisteløsningsordning, som er utarbeidet av EU, Canada og Norge.

De to landene og EU har kommet til enighet seg imellom om å ta opp eventuelle handelskonflikter i denne ordningen mens WTO-panelet er ute av funksjon.

Blant de sakene som nå kan havne i et juridisk ingenmannsland, er sju saker som er anlagt mot USAs beslutning i fjor om å erklære utenlandsk stål og aluminium som en trussel mot landets nasjonale sikkerhet og ilegge disse produktene importtoll.

Norge innledet i juni i fjor tvistesak mot USA om tilleggstoll på visse stål- og aluminiumsprodukter i WTO.