<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Veien ut av krisen er veldig vanskelig og vil vare i flere kvartaler fremover

Det tyske næringsforbundet er ikke veldig positive for utviklingen fremover.

Publisert 4. sep. 2020 kl. 08.40
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 235 ord
NEDGANG: Det tyske næringsforbundet er ikke positive.  Foto: Martin Meissner

I sine preliminære prognoser for 2020 regner forbundsregjeringen i Tyskland med en nedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP) på 5,8 prosent. Dermed tror man økonomien vil hente seg inn raskere enn tidligere antatt (-6,3 prosent). Ifølge det tyske næringsdepartementet viser de månedlige indikatorene tydelige tendenser til innhenting etter å ha nådd bunnen av resesjonen allerede i mai. I lys av dette regner man med en BNP-vekst på 4,4 prosent i 2021, ifølge Norsk-Tysk Handelskammer. 

– I tredje kvartal inneværende år forventer vi en merkbar økonomisk vekst, sier økonomiminister Peter Altmaier, og henviser til overveiende positiv stemning og gode forventninger til vekst blant bedrifter.

Altmaier har åpenbart ikke den samme virkelighetsoppfatningen som lederne i Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) og Det tyske industriforbundet (BDI). 

– Selv om mange bedrifter tok de første skrittene ut av pandemisumpen i sommer, fører denne resesjonen, og vil fortsette å føre til, alvorlige konsekvenser for tysk økonomi. Veien ut av krisa er for mange veldig vanskelig, kommenterer adm. direktør i DIHK, Martin Wansleben.

I sin kommentar til prognosene peker Det tyske industriforbundet (BDI) også på at den økonomiske situasjonen forblir alvorlig.

– Innhentingen har startet, men denne vil i mange bransjer vare over flere kvartaler. Først og fremst må etterspørselen fra utlandet ta seg opp igjen.

Prognosene fra næringsdepartementet er preliminære, normalt sett legges høstprognosene først frem i oktober. Det gjenstår å se om tallene kommer til å justeres ytterligere.