<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Elleve amerikanske byer tester borgerlønn-pilotprosjekter i 2021

Ifølge Bloomberg vil 2021 se «en eksplosjon» av pilotprosjekter for borgerlønn i amerikanske byer.

Publisert 4. jan. 2021 kl. 16.16
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 237 ord
Compton i Los Angeles County er en av de amerikanske byene som prøver ut et program for borgerlønn for de fattigste. Foto: Bloomberg

I løpet av 2021 vil minst 11 borgerlønn-prosjekter igangsettes i amerikanske byer, skriver Bloomberg.

I tillegg skal 20 amerikanske ordførere ha sagt at de vurderer å etablere lignende prosjekter i fremtiden.

Byene som skal prøve ut diverse borgerlønnsordninger er ifølge Time Stockton, Jackson, St. Paul, Newark, Compton, Los Angeles, Shreveport, Shreveport, Oakland, Columbia, Atlanta og Tacoma.

Borgerlønn, på engelsk kjent som «universal basic income» (UBI), er ideen om en garantert, fast inntekt som innbyggere mottar uten forbehold. Ideen om borgerlønn har blant annet blitt fremmet av en rekke menneskerettighetsforkjempere og politikere for å bekjempe fattigdom. Også paven har fremmet et forslag om å innføre en slik støtte.

– Vi er i en tid der byledere, politiske beslutningstakere og aktivister alle ser etter store ideer for å begynne å rette opp noen åpenbare strukturelle problemer i våre systemer og institusjoner, sa Brooks Rainwater, administrerende direktør for byforeningen National League of Cities' Center for City Solutions, ifølge Bloomberg.

– Denne nye bølgen av pilotprosjekter er annerledes på grunn av den brede støtten til garantert inntekt vi ser i byer over hele Amerika.

Argumentene for borgerlønn går blant annet ut på at en universell, betingelsesløs ordning er mindre invaderende og sosialt stigmatiserende enn eksisterende velferdsordninger, ifølge SNL. Det pekes også på at større grad av økonomisk sikkerhet kan føre til økt arbeidsvilje, kreativitet og verdiskaping.

Det største motargumentet er at kostnadene ved en slik ordning er svært høye.