<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Øker skattene og kutter utgiftene

Finansminister Jeremy Hunt i England tar sikte på å tette et hull på 55 milliarder pund, omtrent 650 milliarder kroner, gjennom økte skatteinntekter og innskjerpinger i den offentlige pengebruken.

Publisert 17. nov. 2022 kl. 21.06
Oppdatert 17. nov. 2022 klokken 21.22
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 334 ord
NY I JOBBEN: Finansminister Jeremy Hunter har kun vært finansminister en måned. AFP

I dag, 17. november, fant den britiske regjeringens høsterklæring sted. Dette er kun en måned etter Jeremy Hunt gikk inn i sin nye rolle som finansminister i Storbritannia. 

Ved høsterklæringen (også kjent som «minibudsjettet») la regjeringen frem sitt forslag for neste års budsjett. Forslagene som ble lagt frem inkluderte en økning av skatter og en innstramming av den offentlige pengebruken for å dekke underskuddet i budsjettet.

Med dagens plan er det skissert at landet vil spare 55 milliarder pund i året. 

Nesten halvparten av innstrammingen kommer fra skatteøkninger, noe som har ført til interne protester fra statsminister Rishi Sunaks regjerende, konservative parti, som står overfor et nasjonalt valg om drøyt to år.

Flere må betale toppskatt

Toppskatten har vært et hett tema internt i det konservative partiet. Da Sunak og Liz Truss kjempet i tet for å få lederjobben på sensommeren i år, advarte Sunak mot Truss' økonomiske planer for skattekutt. Han kalte de hensynsløse og mente de ville forårsake kaos. 

Sunak endte med å få rett. Truss måtte takke for seg og flytte ut av Downing Street 10 – statsministerboligen - etter kun 44 dager som statsminister.

I budsjettet fremlegger nåværende finansminister Jeremy Hunt et forslag om å senke terskelen for betaling av toppskatt. Hunt ønsker å senke denne grensen fra en årslønn på 150.000 pund til 125.140 pund (om lag 1,5 millioner kroner). 

Videre vil personer som tjener over 150.000 pund i året måtte betale 1.200 pund i bidrag til pensjonister og lavinntektshusholdninger.

De konservative vil trolig ikke være fornøyde med nevnte forslag fordi myndighetene skattelegger de rikeste for å hjelpe de mer vanskeligstilte. I partiprogrammet for valget i 2019, skrev nemlig toryene (de konservative): «Vi vil ikke heve satsen på inntektsskatten, merverdiavgift eller på arbeidsgiversatsen til folketrygden.»

Øker avgifter

Hunt skisserer også en økning av den midlertidig avgiften på olje- og gasselskapers fortjeneste. Denne vil stige fra 25 til 35 prosent frem til 2028. En tilsvarende skatt på 45 prosent vil bli pålagt elektrisitetsprodusenter av kjernekraft og vindkraft. 

Skattene og avgiftene er ventet å bidra til rundt 15 milliarder pund i statskassen for neste år.