<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Én av fem har sårbar økonomi

Hver femte nordmann hadde i fjor ikke råd til en større uforutsett utgift, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

  Publisert 3. mai 2023 kl. 09.44
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 198 ord
  EN AV FEM: 20 prosent har sårbar økonomi.  Foto: NTB

  – Én av fem svarte at de ikke kunne klare en uforutsett utgift på 20.000 kroner i løpet av en måned uten å måtte ta opp ekstra lån, selge eiendeler eller motta hjelp fra andre. Dette utgjør om lag 900.000 nordmenn, sier SSB-rådgiver Håvard Bergesen Dalen.

  Likevel hadde mange en romsligere økonomi i fjor som følge av oppsparte midler under pandemien – dette til tross for økende priser og rentenivå.

  – I underkant av 7 prosent rapporterte at de hadde vanskelig for å få endene til å møtes i 2022, en andel som har vært relativt stabil siden den første målingen i 2011, sier Bergesen Dalen.

  13 prosent av personer i lavinntektshusholdninger oppga at de i minst ett tilfelle det siste året ikke har klart å betale regninger for husleie, strøm eller andre løpende utgifter. Andelen var 20 prosent blant barnefamilier med lav inntekt.

  Folk får samtidig stadig dårligere råd til forbruksgoder. I fjor oppga 18 prosent at de ikke hadde råd til minst ett materielt gode, en økning fra 16 prosent året før. Det vanligste var å ikke ha råd til å bytte ut utslitte møbler (10 prosent), bil (6 prosent), eller gå til tannlege eller erstatte utslitte klær (5 prosent).

  NTB