<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

1 av 4 frykter de må selge boligen

25 prosent av boligeierne i Norge er usikre på om de kan beholde boligen sin hvis de mister jobben eller blir langvarig syke.

  Publisert 18. jan. 2024 kl. 10.28
  Oppdatert 18. jan. 2024 klokken 10.39
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 498 ord
  TVANGSSALG: Mange kan bli tvunget til å selge boligen sin hvis de blir arbeidsledige eller uføre, viser en ny undersøkelse.  Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

  – Svært mange har en sårbar økonomi i starten av det nye året, sier rådgiverutvikler Ole-Jørgen Kjenes i Frende Forsikring. 

  I Norge er sånn at hvis du blir arbeidsledig eller langvarig syk, får du maks 66 prosent av inntekten du hadde tidligere utbetalt av NAV, så sant som du ikke hadde inntekter som var under minstesatsene. Det innebærer at hvis du for eksempel har en lønn før skatt på 50.000 kroner i måneden går du ned til 33.000 kroner – før skatt – når du blir langtidssykemeldt.

  – MANGE LEVER PÅ GRENSEN: Rådgiverutvikler Ole-Jørgen Kjenes i Frende Forsikring. Foto: Frende Forsikring

  – Sagt på en annen måte mister du fire av 12 lønninger i året, sammenlignet med det du var vant til. Det er også slik at det er de som tjener mest som opplever det største fallet i inntekt, sier han.

  I Norge får du bare utbetalt opp til 6 G av NAV, som i dag er 711.720 kroner i året.

  – All lønn over det kan du vinke farvel til. Det er dramatisk og fallet blir bare større jo mer du tjener, sier Kjenes.

  Tall fra NAV og SSB viser at det i utgangen av september var 366.000 nordmenn som gikk på uføretrygd. Det tilsvarer 10,4 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Samtidig var arbeidsledigheten på 3,5 prosent.

  – Lever på grensen

  I en undersøkelse utført av Norstat for Frende Forsikring kommer det frem at 17 prosent av respondentene  tror de blir nødt til å selge boligen sin hvis inntektene deres faller til 66 prosent av et de er vant til på grunn av arbeidsledighet eller sykdom. 

  Samtidig sier 9 prosent at de er usikre om de får beholdt boligen. Noe som innebærer at 26 prosent av befolkningen frykter de kan bli tvunget til å selge boligen hvis de mister en tredjedel av inntekten sin. 

  I motsatt ende svarer 37 prosent at det vil bli tøft, men det skal gå, mens 37 prosent sier at det skal gå fint ettersom de har en trygg økonmi. 

  – Mange lever helt på grensen av hva økonomien kan tåle nå, sier Kjenes og legger til:

  – Det er altså bare rett over 1 av 3 nordmenn som sier at de har en trygg nok økonomi til å håndtere ting som plutselig kan skje. 

  Snur på krona

  Ifølge Frende-eksperten er det mange kunder som for tiden er fortvilet og snur på krona for å kutte kostnader nå.

  – Vi ser på tallene fra bransjen og jeg er redd for at mange ser på forsikringene de har for liv og helse når de skal spare penger. Det er en litt lite konkret utgift helt til det smeller, sier Kjenes og viser til at folk flest ikke tror at akkurat de selv skal bli syk eller bli rammet av en ulykke, men at det kan føre til problemer hvis det skjer.

  Kjenes mener heller man burde kontakte forsikringsselskapet hvis man synes det er vanskelig å få justert dekningen, fremfor å fjerne den helt.

  – Litt er mye bedre enn ingenting, sier han.