<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
+ mer
TRIKSET FOR Å GÅ AV MED TIDLIG PENSJON: Lag din egen evige pengemaskin. Foto: Grand Resort Lagonissi

Slik går du av med pensjon som 60-åring

Hvis du lager en evig pengemaskin etter modell fra oljefondet, trenger du ikke spare mer enn noen tusenlapper i måneden.

Publisert 28. mars 2024 kl. 16.25
Oppdatert 3. apr. 2024 klokken 09.31
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1184 ord

Det haster ikke for alle å tjuvstarte med kamferdrops, fyrstekake, snitter, kålruletter og formiddagssendinger på tv. Noen ønsker å jobbe så lenge som mulig før de trer inn i pensjonistenes rekker. I den andre enden av skalaen finner vi livsstilsbevegelsen FIRE, unge folk som jobber hardt for å gå av med pensjon så tidlig som mulig. Mange allerede som 40-åringer. FIRE står for Financial Independence, Retire Early. Oppskriften på å bli økonomisk uavhengig består av fire punkter: Tjen penger, bruk mindre penger enn du tjener, invester overskuddet og vent til investert formue er stor nok til at avkastningen dekker levekostnadene dine.

– Ideen bak FIRE er omtrent som det norske oljefondet. Hvis du klarer å opparbeide den en formue som er stor nok til at du kan leve av avkastningen uten å spise av kapitalen, har du en evig pengemaskin, sier spareøkonom Erik Kaland i Storebrand.

Så mye penger trenger du

Realavkastningen til oljefondet har historisk sett vært rundt 4 prosent, og det samme tallet bruker FIRE-bevegelsen for å finne «frihetstallet».

– Frihetstallet finner du ved å estimere årlige utgifter og gange med 25. I fjor ble årlige utgifter til en familie på fire estimert til 432.850 kroner. Hvis du ganger det med 25, får du rundt 11 millioner kroner. 4 prosent av 11 millioner er 440.000. Altså: Klarer du å spare opp 11 millioner kroner, kan du leve av avkastningen av den formuen inn i evigheten, gitt at du holder forbruket ditt konstant, sier Kaland og kommer med en fantastisk nyhet:

– Det er ganske enkelt hvis du starter tidlig. Er du 25 år nå, holder det å spare litt over tre tusenlapper i måneden. Når du er 60 år, vil de tusenlappene ha vokst til rundt 11 millioner kroner hvis vi forutsetter samme avkastning som historisk har vært i aksjemarkedet. S&P 500 har gitt rundt 10 prosent årlig nominell avkastning de siste 100 årene.

ENKLERE ENN DE FLESTE TROR: Er du 25 år holder det å spare tre tusenlapper i måneden for å bli økonomisk uavhengig og gå av med pensjon når du er 60 år, sier Erik Kaland i Storebrand. Foto: Storebrand

– Hva hvis du er 50 år og bare har ti år igjen å gjøre det på?

– Da må spareraten være mye mer aggressiv, fordi du da ikke får nyttiggjort rentes-renteeffekten som kommer etter lang eksponering i aksjemarkedet. Tar vi det samme målet om 11 millioner kroner, må du spare 55.000 kroner i måneden for å oppnå det samme resultatet som du fikk med bare noen tusenlapper som 25-åring. Altså, det er aldri for sent, men økonomisk frihet er utrolig mye enklere å få til hvis du starter tidlig, sier Kaland.

Tenk deg om to ganger

– I planleggingen av hvor lenge man skal jobbe, er det primært to tanker som dukker opp hos mange: Hva skal man leve av, og hva skal man bruke fritiden til, sier jurist og leder Alexandra Plahte i Formue Pensjonsrådgivning.

– For dem som ønsker å fratre ved første mulighet fordrer det en god økonomisk planlegging, men det er ikke nok. Det er viktig å også ta høyde for at noe uforutsett kan skje. Det kan være alt fra sykdom, skilsmisse, endringer i jobbsituasjonen eller andre ting som gjør at opprinnelig plan må endres.

TRE GODE RÅD: Uansett når du tenker å pensjonere deg, er det viktig å planlegge det økonomiske, ta høyde for det uforutsette og tenke gjennom hva du vil fylle fritiden med, råder jurist og leder Alexandra Plathe i Formue Pensjonsrådgivning. Foto: Einar Aslaksen

– Hva hvis målet er å gå av den dagen du fyller 60?

– Da må du leve av oppsparte midler frem til du kan starte uttak av alderspensjon, og det kan de færreste ved fylte 60 år. For de aller fleste kan alderspensjon fra NAV og gjennom arbeidsforhold tidligst tas ut fra fylte 62 år.

Og her er det et aldri så lite men:

– Har man ikke høy nok pensjonsopptjening, vil man med dagens regler ikke kunne starte uttak fra fylte 62 år. For de som er født i 1964 og senere medfører det nye pensjonsforliket at de, uavhengig av størrelsen på årlig pensjon, ikke kunne starte uttak allerede fra 62 år.

Gründer og daglig leder Asbjørn Erdal i Duvi Pensjon synes slett ikke det er noen god idé å gå av som 60-åring:

– Pensjonsøkonomien blir så god som du har skikket deg økonomisk gjennom et langt liv. Er du lønnsmottaker og skal regne ut hvordan du kan pensjonere deg som 60-åring, handler regnestykket om hvor lite du kan greie deg med de neste ti årene. For de aller fleste som ikke har gjort noe proaktivt, er det en dårlig idé å gå av som sekstiåring. Da får du to dyre år hvor du tærer på oppsparing, har null inntekt og opptjener null pensjonspoeng. Det fører også til at du får lavere pensjon fra du er 62, sier Erdal.

INGEN TVIL: Ikke gå av som 60-åring. For de aller fleste blir det kjipt og dyrt, råder daglig leder Asbjørn Erdal i Duvi Pensjon. Foto: Eivind Yggeseth

– Hva kan vi gjøre for å få bedre pensjon?

– Det enkle svaret: Jobb lenger. Som en tommelfingerregel får du rundt 20 til 25 prosent høyere pensjonsutbetaling hvis du velger å gå av med pensjon når du er 67 år.

– Men fordi du kan gå av med pensjon ved 62, trenger du ikke finansiere hele pensjonen selv, sier spareøkonom Kaland i Storebrand.

– Hvis vi antar at du trenger rundt halvparten, altså 5 og ikke 11 millioner kroner, holder det å spare 20.000 kroner i måneden. Fremdeles mye, men fordelen er at du antakelig tjener ganske mye bedre som femtiåring enn da du var 25.

Skal du ha samme levestandard før og etter du må krysse av i boksen for «pensjonist», trenger de fleste mellom 65 og 85 prosent av lønnen i pensjon. Dette er fordi forbruket reduseres, en del av lånet er nedbetalt og skatteutgiftene er lavere. Erfaringer fra Storebrand viser at de første ti årene som pensjonist ønsker de fleste å ha det samme forbruket som før. Etter det reduseres forventet forbruk med 2 prosent i året.

For deg som ikke har formue

For en person som ikke har formue, men ønsker å starte sparing, er det ikke for sent. Gitt at du nå er 50 år, ønsker å gå av som 60-åring og tjener rundt 1 million kroner i året, har formuesforvalter Vibeke Bryde Hagen i Formue Norge følgende forslag til hvordan dette kan løses:

Spar 15.000 kroner i måneden i ti år i et aksjefond bestående av 20 prosent renter og 80 prosent aksjer. Da er det sannsynlig at du sitter igjen med 2,3 millioner kroner, hvorav rundt 520.000 kroner er avkastning. Oppsparte midler på 2,3 millioner kroner må dekke livsopphold fra du fyller 60 år og frem til du kan starte uttak av pensjon.

– Forbruk vil avgjøre hvor mye du skal gi deg selv i månedlig utbetaling. Jo tidligere du starter sparingen, jo bedre er det. Ifølge 72-regelen vil 1 million kroner vokse til 2 millioner kroner etter 7,2 år, gitt en årlig avkastning på 10 prosent, sier Bryde Hagen, og understreker at dette er høy risiko.