<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nye innleieregler vil gi færre faste ansettelser

Mange vil gå fra fast ansettelse i en bemanningsbedrift til kortvarige, midlertidige ansettelser i en reiselivsbedrift, skriver Kristin Krohn Devold og Magne Kristensen i NHO Reiseliv.

  Publisert 4. feb. 2023 kl. 18.17
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 549 ord
  FÅR STORE KONSEKVENSER: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) mangler kunnskap om næringen, mener NHO Reiseliv. Foto: NTB

  «Det er store overdrivelser i omtalen av det nye innleieregelverket», sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til Finansavisen, for så å komme med en rekke lite treffende kommentarer om hvordan konsekvensene av de nye innleiereglene blir for reiselivsnæringen.

  Kristin Krohn Devold. Foto: Per Sollerman
  Magne Kristensen. Foto: Per Sollerman

  Statsråden sier at «regjeringen mener at arbeidstakere som en klar hovedregel bør være i et fast og direkte topartsforhold til arbeidsgiver». Men reiselivsnæringen bruker innleie ved kortvarige behov for arbeidskraft som ved store konferanser og brylluper, eller ved sesongtopper. Lovendringene vil dermed ikke føre til flere faste ansettelser i vår bransje, heller tvert imot. Mange vil gå fra fast ansettelse i en bemanningsbedrift til kortvarige, midlertidige ansettelser i en reiselivsbedrift.

  Så sier statsråden at «man kan benytte innleie etter avtale med tillitsvalgt i tariffbedrifter». Persen mangler tydeligvis kunnskap om næringen. Det store flertallet av reiselivsbedrifter har ikke en slik tariffavtale som kreves (bare rundt 6 prosent er bundet av tariffavtale). Den lave dekningen må sees i sammenheng med organisasjonsgraden, og at mange av arbeidstakerne er unge som kun er tilknyttet bransjen i kortere perioder. Det er de ansatte som må organisere seg og kreve tariffavtale, bedriften kan ikke skaffe seg tariffavtale på egenhånd. Om bedriften ikke har tariffavtale, er bedriftens innleiemuligheter ved kortvarige behov, som for eksempel et bryllup, ikke til stede.

  Vi har spurt statsråden om hva reiselivsbedrifter uten tariffavtale, som trenger ekstra hender for å gjennomføre et stort arrangement, skal gjøre. Det har vi ikke fått svar på

  Deretter sier statsråden at «man kan bruke muligheten for sesongarbeid. Dette endres ikke med det nye regelverket». Sesongvariasjoner løses gjerne gjennom deltidsansatte, gjennomsnittsberegnet arbeidstid og sesongstillinger. Men for mange reiselivsbedrifter er innleie et helt nødvendig supplement fordi det er vanskelig å skaffe nok ansatte for kortvarige stillinger. Vi har spurt statsråden om hva reiselivsbedrifter uten tariffavtale, som trenger ekstra hender for å gjennomføre et stort arrangement, skal gjøre. Det har vi ikke fått svar på.

  Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse fra 2022, svarer fire av ti reiselivsbedrifter at adgangen til innleie er viktig for å sikre en bærekraftig økonomisk drift. Undersøkelsen bekrefter at endringene vil kunne få svært uheldige konsekvenser for driften: Én av fem sier det vil hindre bedriften i å tilby større arrangementer, én av fire vil få redusert kapasitet til å ta imot gjester, én av fem vil få redusert lønnsomhet. Det er alvorlig når så mange bedrifter forteller oss at de nye reglene vil svekke tilgang på nødvendig personell i et presset arbeidsmarked, med mangel på arbeidskraft mange steder. Gjennom flere medieoppslag om innleiereglene, avsløres at statsråden ikke har forstått alvoret.

  Kristin Krohn Devold

  Adm. direktør i NHO Reiseliv

  Magne Kristensen

  Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv