<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Senterpartiet vil kutte skattene for næringslivet

Det samlede skattetrykket for norsk næringsliv må ned, mener Senterpartiet. Partiet vil også prøve ut jobbskattefradrag for unge.

Publisert 18. mars 2023
Oppdatert 18. mars 2023
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 417 ord
LANDSMØTE: Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får marsjordre fra eget parti i skattepolitikken. Reduser skattetrykket for næringslivet, er beskjeden fra Sp-landsmøtet. Foto: NTB

På landsmøtet i Trondheim lørdag sa Senterpartiet ja til forslaget fra resolusjonskomiteen, ledet av nestleder Ola Borten Moe, om å innføre en forsøksordning med jobbskattefradrag for unge i utvalgte deler av landet.

Dermed børster partiet støv av et gammelt, men omstridt forslag.

Øke bunnfradrag

– Vi er nødt til, fordomsfritt og pragmatisk, å sette oss ned og se på alle ulike tiltak som kan gjøre at vi får flere ut i arbeidslivet, sa Borten Moe til NTB i forkant av landsmøtet – som altså gir tommel opp.

Senterpartiet går også inn for å øke bunnfradraget i formuesskatten. Det innebærer å heve innslagspunktet, altså når formuesskatten slår inn. I dag er dette på 1,7 millioner kroner for enslige og 3,4 millioner kroner for ektefeller.

Partiet vil også redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler, altså hvordan man verdsetter maskiner og andre ting bedrifter bruker i sin virksomhet, når formuesskatten skal beregnes.

SV-tvil

I SV, som også har landsmøte denne helgen, blir vedtaket møtt med skepsis. Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski stiller seg tvilende til om Senterpartiets nye skattepolitikk er gjennomførbar.

– Senterpartiet er nødt til å innse at vi også må øke skattenivået fremover, sånn at vi har råd til velferd, sier hun til NTB.

– Nå står vi i en krise i sykehusene. Vi ser det kuttes i fødeavdelinger og i andre viktige deler av sykehusene. Da trenger vi å øke finansieringen for å klare å bygge velferden fremover. Det må også Senterpartiet være med på, framholder hun.

Høyre: Betyr lite

Men Kaski tror likevel ikke det blir umulig å forhandle med SV framover.

– Dette skal vi klare å snakke om, sier hun.

Høyres Henrik Asheim berømmer på sin side Sp for å følge i deres spor i skattepolitikken.

– Men for en jobbskaper i Distrikts-Norge betyr det lite hva Senterpartiet blir enige om i helgen, når de på mandag går tilbake til regjeringskontorene og styrer på et budsjett som sendte sjokkbølger gjennom hele næringslivet, påpeker han.

Tommel ned

Mange landsmøtedeltakere var også på talerstolen og argumenterte sterkt for et forslag om å skrote formuesskatten helt på såkalt arbeidende kapital.

Men det advarte Borten Moe sterkt imot fra talerstolen.

– Begrepet «arbeidende kapital» er et strevsomt begrep og nesten umulig å definere, sa han.

Et flertall på landsmøtet lyttet til nestlederen og vendte tommel ned for forslaget.

Derimot går et flertall inn for et forslag om å gi Husbanken større rammer til boligbygging i distriktene, og at statlige støtten til kommunale næringsfond gjenopprettes.

Også et forslag om å jobbe for raskere behandling av arbeidstillatelser for arbeidssøkere utenfor Schengen-området, ble vedtatt.

(NTB)