<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Frp-frieri til småbarnsmødrene

Frp-leder Sylvi Listhaug håper å nå frem til nye velgere ved å vektlegge skole, barnehager og valgfrihet i familiepolitikken.

Publisert 28. apr. 2023 kl. 06.23
Oppdatert 28. apr. 2023 klokken 06.23
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 658 ord
PÅ FRIERFOT: Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: NTB

Den typiske Frp-velgeren har ofte blitt sett som en mann midt i livet. Men Listhaug vil også prioritere mykere politikk og engasjere flere velgergrupper. Hun mener partiet er godt i gang.

– Vi har nå mange lister med unge damer, for eksempel. Småbarnsmødre. Det har ikke vært så veldig vanlig i vårt parti. Jeg har følt meg litt som en ensom svale som har drevet politikk og vært toppkandidat, som har små barn, sier Listhaug til NTB.

– Jeg synes det er fantastisk artig å se, og jeg håper vi skal få til mye mer av det fremover. Derfor satser vi også mye nå på det som har med oppvekst å gjøre, sier hun.

Frihet i de kommunale tjenestene blir et av tre hovedtemaer til debatt når Fremskrittspartiet holder landsmøte på Gardermoen denne helgen. Partiet skal også diskutere økonomisk stabilitet og hvordan skape arbeidsplasser, samt kjernekraft og energi. Det blir også fornyelse i partiledelsen når Hans-Andreas Limi etter alt å dømme klappes inn som ny nestleder søndag.

– Vil ha valgfrihet for familiene

Listhaug peker på at fødselstallene i Norge synker og synker. Svaret er ikke økt barnetrygd, men å gi familiene mer valgfrihet, mener hun. Hun lister opp argumentene:

* Tredeling av foreldrepermisjon må bort. Familiene må bestemme selv. Det har i realiteten bidratt til å begrense likestilling. Mange kvinner tar ulønnet permisjon, de taper også pensjonspoeng.

* Barnehager blir et viktig tema framover. Frp må fortsette å kjempe for at det skal være tilbud fra private.

* Skole blir også sentralt inn mot høstens valg. Spesielt det som gjelder vold og trusler. Man kan ikke akseptere at lærere står maktesløse i klasserommet.

* Helse- og velferdspolitikk, særlig eldreomsorg må vektlegges. Et område Frp alltid har vært opptatt av, det blir et av hovedtemaene i valgkampen. Partiet ønsker å styrke seg ytterligere slik at velgerne opplever at de har sakseierskap til feltet.

Studenter og uføre i eldreomsorgen

Er Frp i ferd med å vri på prioriteringene for å nå fram til andre grupper enn der partiet tradisjonelt har stått sterkt?

– Vi skal fremdeles snakke om innvandring, samferdsel og næringspolitikk, skatter og avgifter og alt det. Jeg syns også det er viktig å snakke om de sakene jeg nevner her, fordi det er noe jeg selv er opptatt av. Jeg har tre unger selv og er personlig engasjert i det, sier hun.

I resolusjonsforslag som skal diskuteres på landsmøtet, tas det til orde for å tenke nytt og kreativt i omsorgspolitikken. Blant annet foreslås det å bygge studentboliger i kombinasjon med sykehjem. Slik kan studenter bo rimelig og samtidig bidra til aktivitet og trivsel blant beboere.

Et annet forslag går ut på at folk som står på utsiden av arbeidslivet, kan fungere som ressurspersoner og bidra til sosialt samvær. Pårørende kan også få en større rolle, om de ønsker det, ifølge forslaget. En styrking av tilskudd til pårørende vil bidra til å avlaste helsesektoren og gi mer valgfrihet til hver enkelt familie, heter det.

Et annet forslag ber kommune- og fylkestingspolitikere om å sette konkurranse i velferdssektoren på dagsordenen i valgkampen, samt etablere ordninger med fritt brukervalg.

Bygger opp langsomt

Listhaug har nå to år bak seg som partileder. Hun vil ikke røpe om hun har satt seg noe mål for høstens valg, annet enn at Frp skal bli «så store som mulig». I 2019 fikk partiet 8,2 prosent av stemmene i kommunevalget og 8,6 i fylkestingsvalget. Nå ligger snittet av målingene på 10,7 prosent.

Listhaug gir uttrykk for å være godt fornøyd, tross at det har kommet mange spørsmål om hvorfor Frp ikke har greid å løfte seg ytterligere.

– Det kommer til å ta tid. Og så mener jeg at det aller beste er å ikke gjøre et byks, men å sige jevnt og trutt oppover. Det tror jeg vi har alle muligheter til å gjøre, sier hun og legger til:

– Det handler om å bygge stein på stein – tillit, troverdighet, bygge sakseierskap. Det er ikke gjort på en måned eller et år. Det er en prosess som man må ha tålmodighet med.

(©NTB)