<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SV forventer kraftfulle budsjettgrep fra regjeringen – frykter ny ryddejobb

SV har en klar ønskeliste til revidert nasjonalbudsjett, men frykter at de nok en gang må bære mye ansvar for å flytte politikken i forhandlinger med Sp og Ap.

Publisert 11. mai 2023 kl. 07.54
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 950 ord
GREP: Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: NTB

– Jeg håper på nye og kraftfulle grep fra regjeringen, men er redd SV må rydde opp på viktige områder i forhandlingene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Torsdag morgen legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatert versjon av statsbudsjettet.

– Vi er halvveis i stortingsperioden, der et stort flertall stemte på partiene på venstresiden. Dessverre er status at vi ikke har kommet langt nok med å rydde opp etter Høyre-regjeringen, verken når det gjelder reduksjon av ulikhet eller i klimagassutslipp, sier Kaski.

Vil redusere fattigdommen

SV er regjeringspartienes foretrukne partner i budsjettforhandlingene, og partiet er nøkkelen for at regjeringspartiene Ap og Sp får flertall i Stortinget.

Kaski sier at de vil jobbe for et budsjettforlik som får Norge videre på «de viktigste utfordringene».

– Få ned de økonomiske forskjellene, redusere fattigdommen og få ned klimagassutslippene. Da må vi øke ytelsene til de som sliter mest med dyrtiden, sier hun.

Hun utdyper ønskelisten:

– Samtidig må vi styrke den brede velferden, sånn at ikke prisveksten gir varige kutt og svekkelse i tjenestene til folk. Og vi må få til raskere omstilling vekk fra olje og raskere utbygging av havvind og flere tiltak for å få ned klimagassutslippene nå.

Vil ha mer til strømsparing

Onsdag var også SVs energi- og miljø politiske talsperson, Lars Haltbrekken, ute med et ønske til regjeringens reviderte nasjonalbudsjett:

– Etter at Arbeiderpartiet vedtok en milliard kroner mer til energisparing på landsmøtet i helga, regner jeg med at regjeringa trapper opp satsinga når de presenterer revidert nasjonalbudsjett. Skal vi hjelpe folk gjennom enda en vinter med høye strømpriser, så må vi få på plass endringer nå, sa Haltbrekken til NTB.

Arbeiderpartiet vedtok i helgen å styrke støtten til energieffektiviseringstiltak gjennom Enova med en milliard kroner.

Regjeringen har allerede sagt at de kommer med 100 millioner kroner ekstra til å redusere energiforbruket i for eksempel kommunale utleieboliger eller eldrehjem i budsjettet, men SV mener dette ikke er i nærheten av summene som trengs totalt.

Ved tidligere budsjettforslag fra regjeringen, har SV reagert på at de måtte forhandle inn politikk som allerede var vedtatt av Sp eller Ap.

Fakta

 • Skattene og avgiftene blir ikke økt, har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sagt til NTB.
 • Oljepengebruken økes, men det er ikke kjent med hvor mye.
 • Pengene som settes av til trygder og pensjoner, blir økt betydelig. Trygdeoppgjøret reguleres av pris- og lønnsveksten.
 • Regjeringen har lovet en ekstraordinær priskompensasjon til offentlig sektor. Da budsjettet ble lagt fram i høst, lå det en prisvekst på 2,8 prosent i 2023 til grunn, men prognoser tyder på at det blir langt høyere.
 • Finansministeren har sagt til NTB at det er større beløp enn vanlig som blir flyttet på i det reviderte budsjettet.
 • Han har også sagt at sykehus og politi blir prioritert.
 • Sykehusene får til sammen 6,2 milliarder kroner mer i revidert budsjett. I dette ligger en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, om lag 2,2 milliarder kroner i ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet og 1,5 milliarder kroner i økt lånebevilgning.
 • Det blir mer penger til nye heldøgns omsorgsplasser, ifølge TV 2.
 • Regjeringen fjerner egenandelen for LAR-pasientene, ifølge NRK.
 • Utgiftene til direkte og indirekte kostnader av krigen i Ukraina økes
 • Det settes av 338 millioner kroner ekstra for å oppmuntre kommunene til å ta imot flere flyktninger. 20 millioner er ekstra tilskudd til kommuner som vil bosette flere enn de alt er bedt om. Tilskuddet til utleieboliger gjeninnføres midlertidig (180 millioner kroner), mens 125 millioner kroner skal gå til å styrke språkopplæringen.
 • Samferdselsdepartementet gjør rokeringer i sine budsjettposter og øker bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveier med til sammen 1,2 milliarder kroner, skriver Byggeindustrien.
 • 250 millioner kroner foreslås til arbeidsmarkedstiltak.
 • 167 millioner kroner skal brukes til å styrke evnen til å ta imot allierte ved Andøya, ifølge TV 2.
 • 100 millioner kroner til Enøk-midler som kommunene kan søke på, ifølge Dagsavisen.
 • Reindriftsforvaltningen i Finnmark får 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til NRK.
 • Stiftelsen Pårørendesenteret reddes fra konkurs etter at de får 8 millioner kroner i støtte gjennom revidert nasjonalbudsjett, har Senterpartiet opplyst til NTB.
 • Regjeringen vil etablere en flyingeniørutdanning ved NTNU. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å bruke 5 millioner kroner til 25 studieplasser i året.
 • Regjeringen gir 2,5 millioner kroner til Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen, ifølge Journalisten.
 • Regjeringen foreslår å øke diettsatsene for trailer- og lastebilsjåfører. Satsene øker fra 300 til 350 kroner per dag når sjåførene har såkalte utedøgn, hvor de overnatter i bilen, skriver VG. Økningen betyr i snitt en inntektsøkning på rundt 10.000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke satsen for pendleropphold på brakke, pensjonat og på hybel uten kokemulighet fra 177 kroner per døgn til 250 kroner, skriver VG.
 • Regjeringen gir 23 millioner kroner mer til frivilligsentralene, opplyser kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Bergens Tidende.
 • Pensjonistene får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år. I tillegg blir det skattekutt for pensjonister med lave pensjoner, skriver Aftenposten . Finansministeren har tidligere bekreftet overfor VG at regjeringen vil bruke 1,4 milliarder kroner på pensjonistene.
 • Regjeringen setter av 45 millioner kroner ekstra for å styrke kriminalomsorgen. Av dette går 15 millioner til å bedre kvinners soningsforhold, skriver Dagsavisen.
 • Regjeringen foreslår å hjelpe dem med lave inntekter og høye boutgifter med til sammen 519 millioner kroner ekstra i bostøtte, skriver VG.
 • Regjeringen foreslår 15 millioner til fritidsklubber i hele landet for å bidra til å styrke utvikling av lokale møteplasser og dataspillkultur. Bevilgningen er ledd i regjeringens arbeid med å sikre en trygg og tilgjengelig dataspillkultur i hele landet.
 • Ekstrautgiftene i forbindelse med Ukraina-krigen øker med 22,4 milliarder kroner. Dette vil hovedsakelig dekkes inn med oljepenger, sier Støre og Vedum til Dagens Næringsliv.
 • Regjeringen foreslår å bruke 2 milliarder kroner på å oppgradere forskningsstasjonen Troll i Antarktis, melder NRK.
 • Regjeringen styrker barnevernet med 260 millioner kroner til det statlige barnevernet, og i tillegg kommer 13,5 millioner til spesialiserte fosterhjem, bekrefter barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe (Sp) overfor Klassekampen.

NTB