<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gratis er bare valgflesk

Publisert 31. mai 2023 kl. 19.59
Oppdatert 4. juni 2023 klokken 09.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 396 ord
Buss i Stavanger.  foto: ntb

Etter at Stavanger kommune vil innføre gratis kollektivtransport, vil Rødt i Oslo innføre halv pris for kollektivreiser, noe som senere skal utvides til helt gratis kollektivtransport.

Det er, som vi har skrevet så mange ganger, et usedvanlig kostbart prosjekt med liten effekt.

Men det er jo klart at det å ønske eller kreve flere ruter, hyppigere avganger og bedre busser eller trikker og tog som går til rett tid, er dødsens kjedelig sammenlignet med å kreve at noe skal være gratis for brukeren.

Dessuten kobles ønsket om gratis reiser alltid opp mot at det er bilistene som forsvinner når bussene fylles, og alle må jo være enige i at det er bra og ønskelig med en høy kollektivandel, samtidig med at mange av oss også skal sykle og gå.

Intet nytt under solen

Dessverre er det slik at effektene ved gratis kollektivtransport ikke er som håpet og ønsket, og dette hadde vi gleden av å forske på ved Transportøkonomisk institutt (TØI) for mer enn 50 år siden.

Intet nytt under solen (Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet nytt under solen). Svarene er de samme i dag.

En nåværende forsker ved TØI, Nils Fearnley, sier til Klassekampen «du får veldig mange ekstra passasjerer, men veldig få av dem er folk som parkerer bilen. Det er nesten umulig å måle, for det er så få. Folk reiser for reisens skyld, og skoleklasser bruker bussen som varmestue. Det gir likevel lite med biltrafikken.» De nye reisende med kollektivtrafikken kommer fra gående og syklende og det er personer som ikke ville reist.

Til påstanden fra enkelte politikere om at gratis kollektivtrafikk er et bra omfordelende tiltak, sier forskeren at «det er bedre å gi månedskort til de fattige. Vekst i kollektivtrafikken kan jo være et mål i seg selv, men vi har jo også mål som folkehelse, klima, sykkelreiser og så videre. For å nå de målene er gratis kollektivtransport lite effektivt og veldig dyrt. Ønsker man å få ned bilbruken i byene, er det bedre med billigere enkeltbilletter sammen med bilrestriksjoner.»

Intet nytt under solen.

Forskeren på TØI i dag, sier det samme som forskeren på TØI for 50 år siden.

Eksperimentet i Stavanger vil «bare», sier ordføreren, koste noen hundre millioner kroner, mens «gratis kollektivtransport i Oslo vil koste mange milliarder kroner» (TØI).

Likevel vil nok Rødt, SV og MDG kreve billigere og gratis kollektivtransport. Det er valg igjen.