<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kraftige reaksjoner på aksje-tidslinjen

– Solberg burde gjort mer for å skaffe seg oversikt over mannens aksjehandler. Det reises stadig nye og alvorlige spørsmål i denne saken, sier Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet.

Publisert 19. sep. 2023 kl. 20.02
Oppdatert 19. sep. 2023 klokken 22.55
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1148 ord
Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes er i hardt vær. Nå er hele tidslinjen som viser hans aksjehandler offentliggjort av Høyre. NTB

Dette er en omfattende og alvorlig sak for Høyre og Erna Solberg, mener Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud.

– Tidslinjen viser ikke noe nytt, men det synes åpenbart at Solberg burde og kunne gjort mer for å skaffe seg oversikt over mannens aksjehandler. Høyres nestleder erkjente i dag tidlig at listen kunne vært laget raskere. Det reises stadig nye og alvorlige spørsmål i denne saken, sier Aasrud til NTB.

IKKE TILFREDS: Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, etterspør flere svar i Solberg-saken Foto: NTB

– Det er viktig at de alle blir skikkelig besvart, både de fra offentligheten og selvfølgelig de som etter hvert vil komme fra kontrollkomiteen i Stortinget. I komiteen vil vi være opptatt av å få svar på alle relevante spørsmål om habilitet også fra Solbergs statsministerperiode, sier hun.

Arbeiderpartiet er selv rammet av en tilsvarende sak. Ola Flem, mannen til utenriksminister Anniken Huitfeldt, har også handlet aksjer mens kona ikke vurderte seg selv som inhabil. Dog er Solberg-saken langt større i omfang.

SV: – Har sympati

Tidligere SV-leder  og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Audun Lysbakken stiller spørsmål ved om det ikke var mulig å levere oversikten over aksjehandelen til Sindre Finnes raskere enn det partiet gjorde.

– Vi må være trygge på at valgets vinner delte informasjon som journalistene ba om så snart de fikk den. Om tidslinjen bekrefter dette, må vi nå bruke tid på å vurdere, sier Lysbakken til NTB.

SYMPATI: SVs Audun Lysbakken etterlyser svar rundt Finnes' aksjehandler, men anerkjenner at saken er tung for Solberg. Foto: NTB

– Så vidt jeg kan se er det minst ett ubesvart spørsmål i det Høyre har publisert i dag: Var det ikke mulig å lage oversikten over aksjehandlene raskere, og hva gjorde Erna Solberg og Høyre for å få den levert så raskt som mulig?

Kontrollkomiteens oppgave nå blir å kartlegge omfanget av inhabilitet i den perioden Solberg var statsminister, ifølge Lysbakken

– Det er ingen tvil om at hun har det politiske ansvaret for slik inhabilitet, selv om hun skulle være uten personlig skyld, og vi alle har sympati med situasjonen hun står i, sier han.

V: – Utfordrende for troverdigheten

– Åpenhet er avgjørende for folkets tillit til politikerne generelt og Solberg og Høyre i denne saken spesielt. Det er utfordrende for tilliten at historien på flere punkter må korrigeres, og at media stadig belyser nye forhold ved saken, sier Venstres Grunde Almeland til NRK. 

Almeland er saksordfører for habilitetssakene i stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Jeg forstår at folk fremdeles setter spørsmålstegn ved denne konkrete saken og håndteringen av den. Det må Solberg og Høyre svare for selv. For kontrollkomiteen vil det aktuelle være å se på de konkrete habilitetsbruddene og forhold som belyser de spesifikt.

UTFORDRENDE FOR TILLITEN: Grunde Almeland (V) sitter i stortingets kontroll. og konstitusjonskomite, og er kritisk til håndteringen av Finnes' aksjehandler. Foto: NTB

Almeland sier kontrollkomiteens arbeid er avhengig av at de får svar på alle uoppklarte spørsmål. Dette gjelder Solberg-saken og de andre sakene som har blitt belyst over sommeren.

– I kontrollkomiteen skal vi gjøre et grundig og godt arbeid, som forhåpentligvis vil styrke innbyggernes tillit til politikerne etter alt for mange skandaler. Kontrollkomiteen skal samles tidlig neste uke for å gå gjennom svarene vi da får fra regjeringen på våre nye spørsmål, i tillegg til å diskutere Solberg-saken og se på hvordan vi best følger opp den saken videre.

R: – Ikke klokere

Hverken FrP eller Rødt er imponert over tidslinjen Høyre har lagt frem. Begge parter mener listen ikke viser noe nytt.

– Tidslinjen til Høyre bringer få nye opplysninger. Vi blir ikke veldig mye klokere av dette og det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål. Dette endrer ikke det substansielle i saken som er habilitetsbrudd. Det er uansett Erna Solberg som har ansvaret selv om hun har blitt lurt av Sindre Finnes. Frp mener fremdeles det er naturlig at Økokrim vurdere å etterforske denne saken slik vi også mente om saken til Anniken Huitfeldt, sier FrPs Hans Andreas Limi til VG.

– Det er avgjørende at kontroll- og konstitusjonskomiteen får svar på ubesvarte spørsmål, både i Solbergs sak og i alle andre pågående habilitetssaker, fortsetter han.

IKKE IMPONERT: Partileder i Rødt Marie Sneve mener saken er et alvorlig tillitsbrudd fra Høyre. Foto: Ryan Kelly

– Jeg blir ikke mye klokere av denne lista. Kjernen i saken er at aksjehandelen og habilitet ikke ble tatt på alvor i hele Høyres regjeringsperiode, og denne tidslinja bekrefter at de heller ikke gjorde det i valgkampen, etter å ha være høye og mørke mot den sittende regjeringa. Konsekvensen av det ble - uavhengig av om det var noen rundt henne sin skyld - at Høyres leder villedet befolkningen rett før valget, sier Rødts partileder Marie Svene Martinussen til Aftenposten.

– Rødt tok initiativ til, og fikk flertall for, at stortinget skal granske habilitetsspørsmål i Solberg-regjeringa. Nå må alle kort på bordet slik at Stortinget kan ta tilbake kontrollen og starte arbeidet med å gjenreise tilliten. Vi trenger et totalforbud mot aksjeandel for regjeringsmedlemmer og deres ektefeller, slik at det ikke kan reises tvil ved hvilke økonomiske interesser ministre har i politiske saker.

Viser lite nytt

– Det er litt merkelig at Finnes må hente permer med informasjon, for det tar få minutter å hente ut alle handlene for de siste årene. Det er lenge siden føringen av slike transasksjoner ikke ble gjort digitalt, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, til NRK.

Næss understreker at dersom Finnes har brukt ulike banker og plattformer for sine handler, vil det ta lenger tid å hente ut. Likevel burde det ikke hadde trengt å ta så lang tid som det har gjort å legge fram listen.

– Hvis man henter ut transaksjonene av systemene, får man også med verdiene. Det er rart at verdiene ikke er med i listen over Finnes' aksjehandler, sier han.