<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Reagerte ikke på mannens formueshopp

Erna Solberg forteller at hun i skattemeldingen kunne se at ektemannens formue gjorde et større hopp fra 2020 til 2021. Likevel reagerte hun ikke.

Publisert 21. sep. 2023 kl. 17.12
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 630 ord
ÅPNER FOR INNSYN I SKATTEMELDINGER: Høyre-leder Erna Solberg. Foto: NTB

Solberg har tidligere anslått at ektemannen Sindre Finnes har tjent 1,8 millioner på kjøp og salg av aksjer mens hun var statsminister. De to har felles økonomi. Det vil si at Solberg har hatt oversikt over utviklingen i ektemannens formue gjennom sin skattemelding.

– Den har økt, men ikke noe spesielt annet enn akkurat i 2020 til 2021, sier Solberg i et intervju med NTB torsdag.

Hun forklarer at Finnes i skattemeldingen for 2020 har et større hopp i formuen enn deres felles økonomiske disposisjoner skulle tilsi.

– Jeg må si at jeg på det tidspunktet ikke har reagert eller sett på det.

Solberg viser til at det var mye som skjedde i den perioden.

– Jeg tror jeg har sendt min skattemelding litt som man gjør når man har en noe forenklet skattemelding. Jeg sjekket at mine data var riktige og sendte den inn i en tid der vi behandlet korona og var på vei inn i en valgkamp og annet.

– Ikke grunnlag for å spørre

Hun kommer likevel med en erkjennelse:

– Det kunne jeg selvsagt stilt spørsmål ved, men jeg hadde ikke noe grunnlag for å stille spørsmål basert på det akkurat på det tidspunktet.

Torsdag ble det kjent at Solberg er åpen for å gi mediene innsyn i skattemeldingene sine for at de kan ettergå dem.

Høyre-lederen sier til NTB at endringene i Finnes' formue utenom året 2020 har vært mulige å forklare ut fra deres felles økonomi.

– Det har gått litt opp og ned i inntekten fordi det har vært ulike verdisettinger, børsen har falt og sånn. Det har vært naturlig, sier hun.

– Kjente forhold

Hele torsdagen satt Solberg i intervjuer med ulike medier på Høyres hus. Hun varslet ikke sin avgang som partiets leder eller at hun gir opp planen om å stille som statsministerkandidat i 2025, men sier det er opp til partiet å avgjøre om det har tillit til henne.

Et av spørsmålene hun måtte svare på, er hvorfor hun ikke tidligere fattet mistanke om at ektemannen var mer aktiv på aksjemarkedet enn han oppga til henne og Statsministerens kontor.

Solberg avviser at medieoppslag om Finnes' eierskap i 2014, 2017 og 2019 ga grunnlag for å mistenke noe, siden de omhandlet forhold hun allerede kjente til.

– Alt som ble omtalt, var alt kjent, sa Solberg til E24.

Solberg sier ektemannens eierskap i selskaper som Hydro og Kongsberg-gruppen var så små at det er under grensen for det som ville gjort henne inhabil.

Får ikke full oversikt

Hun og hennes medarbeidere vil nå forsøke å finne ut om det er noen «åpenbare» enkeltsaker der hans aksjehandler kan ha gjort henne inhabil. Dette vil de avklare i tiden fram mot høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Men Solberg mener det ikke er mulig å få en full oversikt.

Hun viser også til vurderingen Justisdepartementets lovavdeling gjorde i Huitfeldt-saken.

– Lovavdelingen har sagt at hvis du ikke vet at du er inhabil, så er ikke vedtaket i utgangspunktet ugyldig, sier Solberg.

Hun medgir at det kan være vanskelig dersom det i tiden fram mot stortingsvalget dukker opp stadig nye saker i mediene som viser et sammenfall mellom ektemannens aksjekjøp og beslutninger hun tok i regjering.

Fast fisk

– Og det kan være masse mediespekulasjoner uten at det egentlig er noe fast fisk i at disse tingene henger sammen, sier Solberg.

Hun fastholder at hun ikke har gitt innsideopplysninger til sin mann, men medgir at han kan ha «tolket ting som skjer».

Økokrim har ikke tatt noen avgjørelse om etterforskning av mulig innsidehandel. Dersom det ikke bare blir en etterforskning, men også en siktelse i saken, varsler Solberg at hun vil gå av.

– Jeg mener det er helt umulig å sitte som partileder hvis du har en siktelse.

(©NTB)