<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fellesforbundet avviser LOs forslag til reformert AFP

Forbundet går derfor for å forbedre dagens AFP-ordning framfor å forhandle om en reformert AFP, slik LO ønsker.

Publisert 25. okt. 2023 kl. 14.26
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 235 ord
Statsminister Jonas Gahr Støre (til venstre) og leder i Fellesforbundet Jørn Eggum under landsmøtet til Fellesforbundet. Foto: NTB

– Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Landsmøtet vil derfor ta utgangspunkt i dagens ordning og forbedre denne, heter det den pensjonspolitiske uttalelsen.

Det omstridte vedtaket ble fattet på Fellesforbundets landsmøte i Oslo onsdag ettermiddag og innebærer at Fellesforbundet ikke går inn for den modellen LO har ønsker å ta inn i forhandlinger med NHO under hovedoppgjøret til våren.

Uttalelsen viser til at det er betydelig usikkerhet rundt den foreslåtte modellen, både hva gjelder finansieringen av den og konsekvensene den vil ha for medlemmene.

– Dersom man i et samordnet oppgjør skal forhandle fram en helt ny AFP blir det tøffe forhandlinger med NHO, og resultatet kan ikke garanteres, heter det i uttalelsen.

AFP-ordningen kommer opp i hovedoppgjøret mellom LO og NHO til våren. Den omfatter i dag 900.000 arbeidstakere og kommer til å bli enda mer omfattende de neste årene. Målet er å ha en reformert ordning på plass i 2025 – altså før valget, mens landet ennå har en AFP-vennlig regjering. Regjeringen Støre har for lengst lovet støtte og finansiering til en reformert AFP-ordning.

Avtalefestet pensjon skulle gi sliterne, spesielt de som etter et langt og utmattende yrkesliv i industrien, slet med å stå i arbeid fordi helsa var blitt for dårlig, mulighet til gå av med verdighet ved fylte 62 år. Ordningen ble til i 1988. Som følge av den store pensjonsreformen ble AFP i 2011 gjort om til et livsvarig årlig påslag.

NTB