<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Alle skatteløfter skal ryke

Publisert 13. nov. 2023 kl. 20.00
Oppdatert 16. nov. 2023 klokken 13.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 305 ord
Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: NTB

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen tirsdag 14. november 2023.


SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, legger listen høyt når hun før budsjettforhandlingene med den rødgrønne regjeringen starter, sier at «alle regjeringens skatteløfter kan ryke».

Regjeringen har, som kjent, sagt at det ikke kommer noen store skatteskjerpelser, og det samlede skatte- og avgiftsnivået skal holdes uendret. SV har i sitt budsjettforslag lagt frem noen dramatiske skatteøkninger, og hevder nå altså at regjeringens løfter kan ryke.

Vi tror finansminister Trygve Slagsvold Vedum vet hvordan han kan sette Kaski på plass, så vi tror hverken bedrifter eller personer vil få store skatteøkninger i 2024, og helt sikkert ikke mye i valgåret 2025.

Det mest skremmende er Kaskis påstand om at «skattenivået i Norge ikke er spesielt høyt sammenlignet med andre land».

SVs skatteforslag for 2024 gir en marginalskatt, ekskludert arbeidsgiveravgift, på 56,86 prosent. Inkludert arbeidsgiveravgift blir marginalskatten 62,1 prosent. Samlet skatt på utbytte og uttak fra selskap blir 55,81 prosent.

Det blir et subjektivt skjønn hva som er et høyt skattenivå, men vi mener de satsene vi her har regnet ut, viser et høyt skattenivå. Veldig høyt og skadelig.

Eller vist på en annen måte: Med en lønn i dag på 700.000 kroner, som er litt over gjennomsnittsinntekten, er marginalskatten nå 43,4. Latterlig høyt skattenivå.

Utbytte og gevinst ved aksjesalg har i dag en skattesats på 37,84 prosent. SV vil ha denne opp til 43,34 prosent i 2024. For et år siden var utbytteskatten 35,2 prosent.

SV vil ha formuesskatten opp fra 1,1 prosent til 1,8 prosent. Ser vi utbytte og formuesskatt i sammenheng, som man må, er det vel knapt noe land som har en høyere eierskatt.

En gjennomsnittlig forventet realavkastning blir barbert bort.

Kari Elisabeth Kaski sier hun skal valse opp med Slagsvold Vedum under forhandlingene.

Alle skatteløftene skal ryke. Hun vil ikke få det til, men det gjenstår å se hvor sterk Slagsvold Vedum er.