<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regningen for oppsplitting av fylkeskommuner øker – har nesten nådd 800 millioner kroner

Regjeringen setter av 177 millioner kroner ekstra til kommuner og fylkeskommuner som skal splittes opp. Dermed har totalsummen nesten nådd 800 millioner kroner.

  Publisert 26. nov. 2023 kl. 13.51
  Oppdatert 26. nov. 2023 klokken 13.57
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 332 ord
  DYR REVERSERING: Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) blar opp mer for å betale for oppsplitting av kommuner og fylkeskommuner.  Foto: NTB

  – Det har vært viktig for regjeringen at de fylkene og kommunene som ble overkjørt av Solberg-regjeringen skulle få mulighet til å gjenoppstå som selvstendige fylker og kommuner uten å bli straffet for det økonomisk, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

  Fredag oppdaterte regjeringen statsbudsjettet for 2023 i den såkalte nysalderingen.

  Der kommer det frem at totalsummen for oppsplitting av Ålesund kommune og fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark og Viken nå er oppe i 795 millioner kroner.

  Denne summen inkluderer en ekstrabevilgning i nysalderingen på 177 millioner kroner.

  Sande: – Leverer på løftet

  Pengene til oppsplitting deles ut gjennom en søknadsbasert ordning, som regjeringen understreker at har en «nøktern tilnærming».

  Så langt fordeler bevilgningene seg slik:

  • Viken: 377 millioner kroner
  • Troms og Finnmark: 68,2 millioner kroner
  • Vestfold og Telemark: 150 millioner kroner
  • Ålesund har fått utbetalt 200 millioner kroner allerede

   – Vi har hele tiden vært tydelige på at staten vil dekke nødvendige, direkte engangskostnader til deling. Det gjør vi nå, og regjeringen leverer dermed på løftet om å dekke kostnadene for delingen av de tvangssammenslåtte kommunene og fylkeskommunene, sier Sande.

  Sparsommelighet

  Da regjeringen opprettet den søknadsbaserte ordningen, understreket de et ønske om sparsommelighet:

  – Departementet har kommunisert at søknadene skal basere seg på en svært nøktern tilnærming til hva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen. Utgifter som kan unngås blir ikke kompensert. Endelig kostnadsdekning besluttes av departementet, skrev regjeringen i statsbudsjettet for 2023.

  Det ble i første omgang kun satt av 200 millioner kroner til formålet i 2023, men det ble understreket at summen ville bli oppdatert i senere budsjetter i tråd med søknadene.

  Bevilgningen ble først økt i revidert nasjonalbudsjett i vår, og nå også i nysalderingen. Totalsummene nevnt overfor inkluderer utgifter både i 2023 og 2024.

  Venstre: – Offentlig sløsing

  – Denne regjeringen har ingen respekt for folks skattepenger og offentlig pengebruk i en dyrtid, sier stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V) til NTB.

  Han mener det er offentlig sløsing, og at pengene heller burde gått til forbedringer av fylkesveier, oppussing av skoler, bedre læremidler eller økt barnetrygden til de som trenger det mest.

  NTB