<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SV og regjeringspartiene enige om statsbudsjettet for neste år

SV og regjeringspartiene er enige om statsbudsjettet for neste år.

  Publisert 3. des. 2023 kl. 08.40
  Oppdatert 3. des. 2023 klokken 11.31
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 439 ord
  ENIGHET: Sosialistisk venstreparti og regjeringen er enige om statsbudsjettet. Her er SVs finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski avbildet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

  Det ble klart søndag – etter at forhandlingene på Statsministerens kontor ble gjenopptatt klokka 10 lørdag. Forhandlingene har pågått siden mandag 13. november. Totalt økes utgiftene i budsjettet med 10,9 milliarder kroner. Dette dekkes blant annet opp ved å heve skatter og avgifter med 1,3 milliarder kroner.

  – Dette er et trygt og ansvarlig budsjett som tar Norge gjennom den krevende tida vi står i. Budsjettet skal bidra til å få ned prisveksten som rammer folk så hardt, samtidig som det er en rekke grep som skal bidra til å gjøre hverdagsøkonomien lettere for folk i hele Norge. Nå blir det billigere barnehage for landets familier, pensjonistene sitter igjen med mer og det er skattelette for arbeidsfolk, sier Trygve Slagsvold Vedum, finansminister og leder av Senterpartiet.

  Justerer formueskatten

  I en felles pressemelding fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer det frem at skatte- og avgiftsnivået reduseres totalt med 4,5 milliarder kroner i 2024 etter enigheten. Formueskatten reduseres med 0,4 milliarder kroner, og rammevilkårene står fast uten at noen skatter økes.

  – Vi har vært opptatt av å holde et lavt skatte- og avgiftsnivå for folk og bedrifter. Før årets budsjett har vi vært tydelige på at vi ikke ønsker økte skatter eller store endringer overfor norske bedrifter og norsk næringsliv, denne forutsigbarheten ligger til grunn også i denne enigheten. For oss har det vært viktig å bygge videre på stolt norsk industrihistorie og sikre stabile rammevilkår for norske bedrifter, sier Trygve Slagsvold Vedum, finansminister og leder av Senterpartiet.

  I forslaget til budsjettet ble det foreslått skatte- og avgiftslettelser på til sammen 6 milliarder kroner (helårsvirkning) i 2024-budsjettet. Med andre ord innebærer det nye budsjettet 1,3 milliarder i samlet skatteskjerpelse, hvorav hvorav 1 milliard kroner er redusert refusjon av engangsavgift ved eksport.

  Endringer i statsbudsjettet

   
  • Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2.400 kroner i året (1,9 mrd. kroner)
  • Innføre gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn (880 mill. kroner)
  • Økt studiestøtte på 10 prosent fra 1. august 2024. (277 mill. kroner)
  • Rekrutteringstilskudd til Helse Nord (200 mill. kroner)
  • Økt satsing på grønn omstilling (Forskjellige satsinger på omtrent 4 mrd. kroner)
  • Økt satsing på frivillig skogvern. (449 mill. kroner)
  • Klima og skogsatsing under UD. (1 mrd. kroner)
  • Økt låneramme i Husbanken på 5 mrd. kroner.

  Vanskelige forhandlinger

  SV gikk inn i prosessen med krav om økte skatter, mer omfordeling og mer klimapolitikk og har jevnlig meldt om stor avstand og vanskelige forhandlinger.

  Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som har ledet forhandlingene. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har steppet inn som vikar for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som torsdag dro til klimatoppmøtet i Dubai.

  Det var Aftenposten som meldte om enigheten først.

  (NTB)