<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Offentlig sektor bør bli større

Offentlig sektor er på ingen måte for stor. Faktisk burde offentlig sektor og offentlige utgifter vokse, heller enn å bli mindre, skriver Kari Elisabeth Kaski (SV).

  Publisert 24. jan. 2024 kl. 15.41
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 377 ord
  PENGESLUK? Også offentlig sektor skaper verdier og leverer tjenester folk etterspør, skriver Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: NTB

  Debattinnlegg: Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV

  Med jevne mellomrom gjentar høyresiden mantraet og frykten for at offentlig sektor i Norge blir større og større og har blitt for stor. Det er det ingen grunn til å frykte. For det første ser vi at andelen som jobber i offentlig forvaltning i Norge ligger relativt stabilt fast, om lag én av tre arbeidstakere jobber i offentlig sektor. Og om lag tre fjerdedeler av verdiskapningen i Norge skjer i privat sektor, også dette tallet er relativt stabilt. Det er derfor ikke riktig å si at offentlig sektor fortrenger privat sektor og dens verdiskapning.

  Det er ikke slik at privat sektor skaper verdier og offentlig sektor bruker dem

  Offentlig sektor må være stor nok til at folk får hjelpen de trenger fra velferdsstaten. I årene og tiårene som kommer vil etterspørselen etter helsepersonell og helse- og omsorgstjenester bare øke, i takt med at vi blir eldre. Bare det siste året har vi sett at det trengs mye mer penger til både sykehus og eldreomsorg. Og det kommer til å trengs enda mer. Debattene om fremtidig sykehusstruktur, fødestuer og akuttfunksjoner viser hvor selvfølgelig det burde være at man får hjelp når man trenger det. Folk etterspør og forventer å ha et helsevesen som er i nærheten, og som er bra.

  Høyresiden sverger til å privatisere større deler av velferdstjenestene. Og noen ganger høres det ut som at høyresiden mener offentlig helsevesen er et pengesluk, mens privat er verdiskapning. Men det er ikke slik at privat sektor skaper verdier og offentlig sektor bruker dem. Også offentlig sektor skaper verdier og leverer tjenester folk etterspør.

  Alternativet til at staten og kommunene leverer helsetjenester, er at de som har råd til det, kjøper dem fra kommersielle aktører. At ikke alle kan dra på legevakta med febersyke unger på nattestid, fordi det er for dyrt. At noen må vente lenger enn andre på å få operert hofta, fordi det ikke haster så mye, og fordi de ikke kan kjøpe seg frem i køen.

  Fremtidens store spørsmål er: Skal lommeboken avgjøre hvilke velferdstjenester hver enkelt har tilgang på? Eller skal vi fortsette å bygge velferdstjenester for alle? Hvis svaret er det siste, må vi ikke frykte en større offentlig sektor.

  Kari Elisabeth Kaski

  Finanspolitisk talsperson i SV