<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regjeringen forstår ikke hvordan IT-utvikling foregår i 2024

Flere tusen selvstendige IT-konsulenter blir presset til å legge ned arbeidsplassen de selv har bygget opp, skriver Eldri Coll Mossige i Folq.

Publisert 20:15 21. mars 2024
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 687 ord
OVER 20 ÅR ER GÅTT: Tonje Brenna må komme seg ut av kontoret og finne ut av hvordan IT-utvikling foregår i 2024, skriver artikkelforfatteren. Her står arbeidsministeren sammen med næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NTB

Debattinnlegg: Eldri Coll Mossige, daglig leder i Folq

Regjeringen har, under parolen å «rydde opp i norsk arbeidsliv» innført endringer i arbeidsmiljøloven uten å forstå konsekvensene. Nå blir flere tusen selvstendige IT-konsulenter presset til å legge ned arbeidsplassen de selv har bygget opp.

Fra 1. januar må alle virksomheter som leier ut egne ansatte godkjennes i bemanningsforetaksregisteret. Innleie av personer fra selskap som ikke er godkjent er ulovlig. Selvstendige konsulenter, som er ansatt i eget aksjeselskap og har til formål å leie ut egen arbeidskraft, kan ikke godkjennes som bemanningsforetak. Dermed er det ulovlig å leie dem inn.

Det de ikke forstår, er at næringsgrunnlaget til selvstendige konsulenter er tuftet på innleieavtaler, ikke oppdragsavtaler
Eldri Coll Mossige. Foto: Eivind Yggeseth

Finansavisen skrev 5. mars om Andreas Ravnestad, som opplever at han har fått driftsforbud av regjeringen. Han er ikke alene om denne opplevelsen. Jeg er daglig leder i Folq, som matcher konsulentkjøpere med rundt 2.300 kvalitetssikrede konsulenter. Av disse er halvparten selvstendige. De er høyt utdannet, svært kompetente, kjenner sin egen verdi og ønsker fleksibilitet til å velge hvilke oppdrag de skal ta på seg og hvor mye de skal jobbe. Denne fleksibiliteten får de hos sin nåværende arbeidsplass, som de selv har skapt. Nå er næringsgrunnlaget deres i ferd med å rives bort.

Venstres Alfred Bjørlo har løftet problematikken til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) under Stortingets spørretime og i skriftlig spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap). Han lurer på hva regjeringen vil gjøre for å hindre at 3.000 selvstendig næringsdrivende må avslutte sin virksomhet. Det lurer jeg også på, og jeg tror antallet selvstendige IT-konsulenter er langt høyere.

Ut fra svarene er det klart at statsrådene ikke har innsikt i hvordan IT-utvikling i Norge foregår. Vestre og Brenna påstår at selvstendig næringsdrivende ikke er berørt av endringene fordi de kan inngå oppdragsavtaler. Det de ikke forstår, er at næringsgrunnlaget til selvstendige konsulenter er tuftet på innleieavtaler, ikke oppdragsavtaler.

Jeg kjenner meg kallet til å gi et kræsjkurs om IT-bransjen anno 2024. IT-utvikling skjer ikke på samme måte som den gjorde på tidlig 2000-tall. Den gangen planla man hele prosjektet før man satte ut selve utviklingsjobben til en ekstern leverandør som utførte jobben, og overlot drift av den ferdige løsningen til selskapets IT-avdeling.

I dag har virksomheter bygget opp egne utviklingsteam med faste ansatte, som driver kontinuerlig videreutvikling og forbedring av sine løsninger. Dermed ønsker man ikke lenger å leie inn store utviklingsteam som kommer inn, gjør en jobb, og trekker seg ut igjen. Man ønsker å ansette faste utviklere og designere, og supplere med konsulenter for å få tilgang på riktig kompetanse, eller nok utviklingsressurser. Konsulentene kommer inn i kundens team, gjør en jobb under kundens ledelse, og kunden har ansvar for sluttresultatet. Dette er innleieavtaler. Og innleieavtaler er normen i norsk IT-bransje.

Hva er begrunnelsen for at disse konsulentene ikke lenger lovlig kan leies inn?

Ved oppdragsavtaler skal hele oppdraget, inkludert sluttresultat, defineres ved avtaleinngåelsen. Konsulenten skal lede seg selv i arbeidet, og står ansvarlig for sluttresultatet. Dette er ikke en ønskelig avtaleform for noen av partene. For virksomheten innebærer det å gå tilbake til en arbeidsmetodikk de forlot for 15 år siden. For konsulenten innebærer det økt risiko, fordi han eller hun står ansvarlig for sluttresultatet.

Regjeringens ønske om å fremme arbeidstakernes rettigheter er legitimt, men grepet drar teppet under beina på selvstendige konsulenter som har skapt sin egen arbeidsplass. Hva er begrunnelsen for at disse konsulentene ikke lenger lovlig kan leies inn? De er godt betalt, blir behandlet godt av innleier, nyter stor fleksibilitet og lider ingen nød eller urettferdighet.

Tonje Brenna må komme seg ut av kontoret og finne ut av hvordan IT-utvikling foregår i 2024. Jeg inviterer henne med dette til å komme innom vårt kontor for å få en innføring.

Eldri Coll Mossige

Daglig leder i Folq