<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

MDG gikk for kompromiss om skatt

MDGs skattefeide er avblåst etter at landsmøtet ble enige om et kompromiss der bunnfradraget i formuesskatten økes.

Publisert 4. mai

Ifølge partiets formulering skal økningen bidra til å fremme innovasjon og sosial omfordeling på en bedre måte, melder NRK.

De to nestlederne Ingrid Liland og Lan Marie Berg har vært splittet i synet. Mens Liland har argumentert for å redusere formuesskatten, ville Berg beholde dagens skatt fordi den «sikrer bred fordeling av skattebyrden og forhindrer at det blir flere nullskattytere.»

Skattelettelsene som økningen innebærer, skal finansieres ved økt skatt på de største formuene, fjerning eller reduksjon av verdsettelsesrabattene, innføring av nasjonal eiendomsskatt på næringseiendom og økt skatt på arv, skriver NRK.

MDG vil også øke selskapsskatten med maksimalt 1 prosentpoeng.

(NTB)