<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bekymret for høyt sykefravær: – Har regjeringen en plan?

Utgiftene til sykepenger har økt med 3,5 milliarder kroner i år. Venstre etterlyser grep fra regjeringen og foreslår å endre sykelønnsordningen.

Publisert 15. mai 2024 kl. 11.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 189 ord
VENSTRE-POLITIKER: Sveinung Rotevatn. Foto: NTB

– Har regjeringen en plan for å få ned sykefraværet, spurte Venstres Sveinung Rotevatn i Stortingets spørretime onsdag.

Han reagerer på tall fra revidert nasjonalbudsjett som viser at regjeringen må bruke 3,5 milliarder kroner mer på sykepenger i år enn først antatt.

– Ekstrautgiftene til sykefravær og arbeidsavklaringspenger er om lag like store som hele forsvarssatsingen, sier Rotevatn.

Han påpeker også at utgiftene knyttet til sykefravær har økt med 21,5 prosent i denne regjeringsperioden, korrigert for lønns- og prisvekst.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) svarte at regjeringens plan er å jobbe sammen med partene i arbeidslivet for å få fraværet ned.

– Ingen av oss kan med et pennestrøk, med unntak av hvis vi fjerner rettighetene og tryggheten for folk, fjerne den type utgifter. Fordi det koster å ha en velferdsstat som går, sier Brenna.

Det er ikke Rotevatn helt enig i.

– Det finnes en forholdsvis enkel løsning, som til og med har ganske tung faglig backing. Det er å endre sykelønnsordningen, sier han.

– Slik at arbeidsgiversiden får et lengre medfinansieringsansvar for ordningen, slik at arbeidstakere får et sterkere insentiv etter seks måneder til å gå over til graderte sykepenger, som vi vet fungerer.

(NTB)