<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

MDG vil skrote 18 av veiprosjektene i Nasjonal transportplan

MDG vil 18 store veiprosjekter til livs i sin alternative transportplan «GrønNTP».

Publisert 08:41 20. mai 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 312 ord

Motorveiplanene til regjeringen vil bidra til å «sprenge klimamål og bygge ned vanvittig mye natur», sier partileder Arild Hermstad til NTB. Det er heller ikke den beste pengebruken hvis trafikksikkerhet er målet, bedyrer han.

– Regjeringen vil bygge ned fire ganger mer natur enn oss. Forskjellen utgjør 22 kvadratkilometer, sier Hermstad.

I deres alternative transportplan er store prosjekter skrotet, som E6 mellom Moelv og Øyer og E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Førstnevnte er allerede påbegynt, men det er mulig å stanse deler av prosjektet, ifølge MDG.

Negative ringvirkninger

Til gjengjeld foreslår Hermstad å bruke mer penger på kollektivtransport og sikring og oppgradering av eksisterende veinett.

Også E18 Tvedestrand – Bamble og E16 fra Kongsvinger til E6 ryker, om MDG får det som de vil.

– Erfaringen vi har med motorveiutbyggingen, som Frp jo har kjempet for, er veldig mye ødeleggelse av natur. Utbygging langs veiene eskalerer denne nedbyggingen. Det vil gjøre det vanskelig å nå alle miljømålene Norge har satt seg, sier Hermstad.

Vil satse på «nærtrafikk»

Dessuten kan vi få mer trafikksikkerhet per krone ved å satse på oppgradering av folks «nærtrafikk» i stedet for å bygge nye firefelts veier, ifølge partilederen.

– Motorveier er bare egnet til å øke trafikk og gi enormt stor naturskade, sier han.

Nå skal partiet skal legge fram planen for Stortinget.

– Vi avskriver ikke å lande et forlik med regjeringen om transportplan. Regjeringen har sagt at de ønsker å nedskalere motorveier.

Mange av veiprosjektene innebærer å bygge ned matjord, «så det burde Senterpartiet være opptatt av å kutte ned på», mener Hermstad.

Lang liste togplaner

I GrønNTP har partiet tatt inn jernbaneprosjekter til over 55 milliarder kroner. I tillegg til å oppgradere og bygge krysningsspor mener partiet at tiden er moden for å bygge nye jernbanestrekninger.

17 av milliardene i partiets ønskeplan er satt av til å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, en strekning omtalt som «genistreken».

– Det er på tide å tenke større i norsk jernbanepolitikk, sier han.

(NTB)