<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norges Bank bør heve renten

Publisert 13. juni
Oppdatert 16. juni
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 347 ord
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Are Haram

Dette var Trygve Hegnars leder fredag 14. juni 2024.

Om en uke er det rentemøte i Norges Bank igjen, og er det en ting vi er rimelig sikker på, er at styringsrenten ( i dag 4,5 prosent) ikke vil bli satt ned.

Alle økonomene som i fjor trodde det ville bli en serie med rentekutt i år, har bommet.

NHO som har trodd på to rentekutt i år, tror nå på ett kutt på slutten av året, og helgarderer ved å si at det kan bli et rentekutt tidlig i høst. Så mye for den hjelpen.

Riksbanken i Sverige og Den europeiske sentralbanken (ECB) har nylig senket renten med et kvart prosentpoeng, og selv om det kan spekuleres i flere kutt, er det ikke opplagt.

Fed holdt styringsrenten uendret forleden, og rentene stupte. Og aksjekursene steg.

DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland sier at «det er blitt mer sannsynlig at Norges Bank venter med rentekutt til 2025».

Vi tror Haugland er på det riktige sporet.

Det går bra i USA, EU og Norge. Arbeidsledigheten er lav, lønnsveksten stor og prisveksten foruroligende høy. Det er ikke bra når prisveksten skal ned til to prosent, og ingen har gitt opp det målet.

DNB tror det kanskje kan bli et rentekutt i desember, men da må både ECB og Federal Reserve ha kuttet et par ganger i høst.

Norges Bank får ingen hjelp fra finanspolitikken og heller ikke fra arbeidsmarkedet som er stramt med lønnstillegg på 5,2 prosent til alle. Norges Bank må derfor ty til noe annet: kronekursen.

Holdes styringsrenten uendret på 4,5 prosent mens andre sentralbanker senker renten ytterligere, opprettholdes verdien på kronen og den importerte inflasjonen blir lavere.

Første skritt er altså for Norges Bank å utsette rentekutt til neste år eller glemme det.

Eller, og det er vårt forslag eller bidrag: Heve styringsrenten og på den måten få en sterkere krone og en lavere prisvekst.

Det er knapt noen, med boliglån, næringslån og andre lån som forventer eller ønsker høyere renter, men skal vi få prisveksten ned, har vi knapt noe valg.

Verdien av kronen er viktig nå. Ved å øke styringsrenten gis et kraftig signal til valutamarkedene, som trolig vil styrke kronekursen betydelig.