<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
avatar

Anders Heieren

Mine siste artikler
Taper konkurransen om de beste ressursene
Det skrives mye om den skattemessige behandlingen av aksjeinsentivmodeller. At mye skrives betyr imidlertid ikke at handlingsrommet er stort eller rammevilkårene gode.
Ingen er tjent med formuesskatten
Eierbeskatningen har økt med 108 prosent fra 2021 til 2023, og følgene er veldig dramatiske, skriver advokat Anders Heieren.
Styringsparti uten styring?
Arbeiderpartiet har tidligere loset skattereformer gjennom Stortinget basert på brede politiske forlik. Denne høsten har styringen vært overlatt til SV og Senterpartiet, som kjemper for egne særinteresser og kun trenger Arbeiderpartiet for å få dem gjennom.
Høyt tempo i internasjonale skattereformer
OECD’s arbeid med å beskytte landenes skattefundament går under fellesbenevnelsen BEPS (tiltak mot Base Erosion and Profit Shifting). Endringene fra OECD og EU kommer tett og gir utfordringer både for selskaper og myndigheter.
Urimelig beskatning av vindkraftanlegg
Den nasjonale Klagenemnda for inntektsskatt har hatt møte i stor avdeling i sommer og behandlet en sak av prinsipiell interesse knyttet til avskrivning av vindkraftanlegg.