<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
avatar

Trond Erik Andersen

Mine siste artikler
EXIT-skatten
EXIT-skattereglene har i flere år vært gjenstand for kritikk, og er blitt endret og strammet inn en rekke ganger. Regjeringen foreslår nå ytterligere innstramminger med umiddelbar virkning fra og med 20. mars 2024.
Generasjonsskiftet: Kan du gi aksjer i gave til barna?
Det gjennomføres årlig en rekke generasjonsskifter i norske bedrifter, og det er mange kunder som har spørsmål knyttet til dette området.
34 prosent skatt ved utleie av boligeiendommer?
I dag skattlegges normalt utleie av fast eiendom med 22 prosent skatt. Bør det heller være 34 prosent skatt?
Utbytte, lønn og monsterskatt
Mange aksjonærer vil sannsynligvis begrense lønnsuttaket og heller ta ut utbytter når regjeringen nå innfører en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent på lønnsinntekter over 750.000 kroner.
Beskatning av privat konsum - nye regler?
Finansdepartementet sendte 10. mai ut på høring et forslag om at man ønsker å innføre særskilte regler om verdsettelse av uttak av boliger og fritidseiendommer i aksjeselskaper.
Det blir utbyttebonanza
Skatteskruen for personlige aksjonærer strammes inn med 3,52 prosent fra årsskiftet. Det kan bli en hektisk desember.
Gaver til barn – dette bør du vite
Arveavgiften kan komme ved et regjeringsskifte i høst. Nå vurderer mange foreldre å gi gaver til sine barn.