<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vi trenger mineraler, men ikke Nordic Minings gruveprosjekt

Ivar Fossum i Nordic Minings grønnvasker et prosjekt med enormt naturavtrykk, hevder Sigrid Hoddevik Losnegård i Natur og Ungdom.

Publisert 26. jan. 2023 kl. 13.59
Oppdatert 8. feb. 2023 klokken 15.50
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 536 ord
ENORME AVFALLSMENGDER: Det er hundrevis av andre måter å drive gruver på, og Nordic Mining har bare sett på de billigste mulighetene, skriver Sigrid Hoddevik Losnegård. Foto: Isabelle Dorothy Fuglevig Poole

Det er helt riktig at verden vil trenge mer mineraler for å gjennomføre det grønne skiftet. Det vi også vet er at naturen i Norge blir bygd ned i et alarmerende tempo, og dersom vi skal stoppe klima- og naturkrisen, kan ikke Nordic Mining gjennomføre sitt prosjekt slik det er planlagt nå. Nordic Mining vil sprenge 50 meter ned i Engebøfjellet for å drive et åpent dagbrudd. Det åpne dagbruddet medfører enorme mengder avfall fra gruven, som selskapet har planlagt å dumpe i Førdefjorden, i mangel på en avfallshåndteringsplan.

Dersom selskapet ikke hadde planlagt et åpent dagbrudd, ville ikke avfallsmassene endt opp på 250 millioner tonn. Det er hundrevis av andre måter å drive gruver på, og Nordic Mining har bare sett på de billigste mulighetene, for så å grønnvaske hele prosjektet. Det eneste argumentet kommunen og regjeringen kan ha fått med seg i saken er at det vil komme nye arbeidsplasser til Sunnfjord i forbindelse med prosjektet. Dessverre er de arbeidsplassene Fossum skriver om langt færre enn de som allerede eksisterer i Vevring, og disse vil gå tapt dersom prosjektet blir gjennomført.

Nordic Minings prosjekt har et enormt naturavtrykk, som er mulig å moderere kraftig, men det har selskapet gang på gang ikke vist vilje til

Ivar Fossum, adm. direktør for Nordic Mining, elsker å skrive om det grønne skiftet og mener at det ikke er nok å satse på resirkulering. Derfor må Nordic Minings prosjekt gjennomføres mener han, nesten som om dette prosjektet alene skal forsyne Europa med mineraler til overgangen fra fossil energi. Det Fossum skriver lite om, er at mineralene gruveselskapet vil ta ut av Engebøfjellet ikke vil bli benyttet til de samfunnskritiske formål. Titandioksidet Nordic Mining vil ta ut, skal brukes til maling og lakk, plast, papir, glass og keramikk – ikke til solcellepaneler og vindmøller.

Det er forvirrende når Fossum skriver at det er «avgjørende å vise at vi kan utvinne mineralene med lavest mulig klima- og naturavtrykk». Nordic Minings prosjekt har et enormt naturavtrykk, som er mulig å moderere kraftig, men det har selskapet gang på gang ikke vist vilje til. Dersom det får dumpe alle massene, vil det kvele den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, som ennå er urørt. Det giftige avfallet vil påvirke livet og fisken, ikke bare i Førdefjorden, men rundt hele Sunnfjord-kysten, siden partiklene er mikroskopiske og strømmene i fjorden er sterke.

Utviklingen i prosjektet har tatt 16 år, og det ser ikke ut til at det er ferdig på en stund. I fjor lanserte Natur og Ungdom og Naturvernforbundet sitt søksmål mot staten, blant annet for brudd på flere EU-direktiver i behandlingen av Nordic Minings prosjekt. Det er tydelig at politikerne ikke har hatt nok kompetanse i behandlingen av prosjektet. Dersom man veier opp de positive konsekvensene, vil man likevel gå i minus. Krig i Europa har gjort alle oppmerksomme på at man må bli energiuavhengige og at vi har for høyt forbruk. Da nytter det ikke å sprenge et fjell og dumpe restmasser i fjorden nedenfor.

Jeg synes heller ikke det er nok å bare satse på resirkulering, og vi trenger bedre tilgang til mineraler i fremtiden, men gruveprosjektet til Nordic Mining trenger vi virkelig ikke.

Sigrid Hoddevik Losnegård

Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom