<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Helt vanlige metaller kan bli en CO2-fri energikilde – har større brennstyrke enn bensin

Metaller som jern, aluminium og silisium er lett tilgjengelig nær sagt over alt. Nå ser forskere på om brenning av metall kan bli framtidas rene energikilde.

Publisert 7. feb. 2023 kl. 09.46
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 483 ord
DRIVSTOFF? Svensk gruve hvor det hentes ut jernmalm på opptil 500 meter under bakken. Foto: Dannemora

Forskere over hele verden ser etter erstatninger for fossile brennstoff som bidrar til utslipp av klimagasser i atmosfæren. Ett svar kan ligge i lett tilgjengelige og billige metaller.

Ved Lunds tekniske høyskole i Sverige undersøker en gruppe forskere hvordan de kan forbedre forbrenningsprosessen av metaller for å se om de kan brukes som et nytt brennstoff.

– Dette er en helt ny teknikk for oss, og det ligger spennende utfordringer i å se om dette fungerer. Brenning av metall har mange fordeler. Det er for eksempel en lett tilgjengelig ressurs som er uavhengig av om andre land kan levere kull, olje eller gass, sier en av Lund-forskerne, Marcus Aldén, til nyhetsbyrået TT. Han er professor i forbrenningsfysikk.

Mer energitetthet enn bensin

Metallene har et høyt energiinnhold. De har for eksempel høyere energitetthet enn bensin. Forbrenningen er røykfri og slipper ikke CO2 ut i atmosfæren slik brenning av fossile brennstoff gjør.

– Den beste måten å redusere CO2-utslipp til atmosfæren, er å ikke slippe ut noen ting, sier forsker Antonio Verga i en uttalelse fra Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa).

Der svenskene undersøker forbrenning av aluminium, konsentrerer en gruppe canadiske og nederlandske forskere seg om forbrenning av jernstøv. De har kommet fram til at den optimale størrelsen for forbrenning av jernstøv er tilnærmet lik restene som blir igjen etter smelting av jern.

Forskerne mener det er en klar fordel at jernstøv fra prosessindustrien bare må siktes for å kunne benyttes som brennstoff.

Varmestråling som sprer seg

Forbrenningsprosessen i jern er ulik den som skjer under forbrenning der karbon omdannes til CO2. Det skapes varmestråling som antenner nabopartikler – omtrent som under en skogbrann der varmestrålingen antenner trær i nærheten.

For forskerne i Lund er brenning av aluminium ekstra interessant fordi denne prosessen genererer hydrogengass som har et stort anvendelsesområde, og som kun produserer vanndamp ved forbrenning.

Metallene forbrennes ved å la dem reagere med oppvarmet luft eller vanndamp.

– Varmen som frigjøres, kan for eksempel brukes til å drive turbiner. Forbrenningen slipper ikke ut CO2 og er sikrere enn fossile brennstoff uten å koste mer, sier Marcus Aldén.

Sirkulær prosess

Restproduktene etter forbrenning av metall er metalloksid – som rust for jern. Ved å utsette metalloksid for ny varmebehandling, omdannes oksiden til metall igjen.

– Det er kanskje en av de største fordelene, at vi på sikt kan se på dette som en ren sirkulær prosess, sier Aldén til TT.

Tanken er å bruke grønne energikilder som vind eller sol for å omgjøre metalloksid tilbake til metall. Det blir i så fall en billigere og sikrere måte å lagre energi enn for eksempel hydrogengass.

Varmer opp ølbryggeri

Ifølge Aldén er det nederlenderne som har kommet lengst i sin forskning på metallbrenning. Et testanlegg er under utprøving hos ølbryggeriet Swinkels i Rotterdam.

Familiebryggeriet ønsker å gjøre bryggingen av øl mest mulig uavhengig av fossile brennstoff.

– Mange utfordringer må overvinnes før brenning av metall er utviklet i full kommersiell skala. Med de ressursene vi har nå, kan det ta fem til ti år, sier Marcus Aldén.

NTB