<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gjødselprisene er under press

Gjødselprisene er fortsatt under press med lav aktivitet i det europeiske nitratmarkedet med betydelig overtilbud samtidig som ammoniakkprisene faller ytterligere.

Publisert 17. mars 2023 kl. 11.58
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 201 ord

I nitratmarkedet venter alle aktørene på starten av den andre runden med gjødsling med lagerjusteringer. Fra Russland har prisene på ammoniumnitrat (AN) falt så mye som 40 dollar pr tonn etter et salg til Latin-Amerika.

«Gitt den svake etterspørselen i markedet, er kjøpere uvillige til å betale høyere enn siste handel. Kjøperne fortsetter å håpe og forvente ytterligere prisfall, mens produsentene er forsiktige med å jage markedet ned i en periode med svak etterspørsel», skriver Pareto Securities i en oppdatering fredag.

Fitch Ratings nedjusterte denne uken sine kortsiktige prisforventninger for ammoniakk, urea og kali. Reduksjonen reflekterer lavere gasspriser, tilbudsoverskudd og lavere enn ventet bedring i etterspørselen.

For ammoniakk estimerer Fitch Ratings nå en pris på 600 dollar pr. tonn fob Midtøsten i 2023, ned fra tidligere 750 dollar pr tonn.

For granulert urea nedjusteres prisestimatet både for 2023 og 2024, til henholdsvis 350 og 300 dollar pr tonn fob, fra tidligere 500 og 350 dollar pr tonn. Som for ammoniakk skyldes dette lavere gasspriser, men også at tilbud fra sanksjonerte land, inkludert Russland, Iran og Venezuela, fortsatt finner veien til markedet. Videre venter Fitch Ratings at Kina vil øke ureaeksporten etter at 2023-vårgjødslingen er over ettersom de letter på eksportrestriksjonene pålagt i oktober 2023.

(TDN Direkt)