<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Går fra rødt til hvitt kjøtt

Nortura har snudd den negative utviklingen fra 2022 hjulpet av økt salg, generell prisvekst og svak kronekurs.

Publisert 12. juni 2023 kl. 15.23
Oppdatert 12. juni 2023 klokken 17.18
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 356 ord
5 PROSENT NEDGANG: Volumet på rødt kjøtt er ned 5 prosent fra 2022 kommer det frem i Nortura sin tertialrapport. Foto: Gard Setsaas

Nortura, Norges største matprodusent og leverandør av kjøtt- og eggprodukter, har oppnådd positive resultater i første tertial av 2023, kommer det frem i en børsmelding mandag.

Selskapet rapporterte om en omsetningsøkning på rundt en milliard kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsinntektene for de fire første månedene i år endte på 9,5 milliarder kroner.

Resultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) har også hatt en betydelig økning, fra 42 millioner kroner til 144 millioner kroner i samme periode.

Svak kronekurs gir vekst

Økningen i omsetning skyldes blant annet økt salg av egg og kylling i dagligvaresektoren, vekst i salget til storkjøkken og industri, samt generell prisvekst i markedet. Selskapets datterselskaper med internasjonal virksomhet har også nytt godt av en svakere kronekurs.

Datterselskapenes omsetning i første tertial endte på 3 milliarder kroner, 234 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. NoriDane, Curtis Wool og Norsk Dyremat er de viktigste bidragsytere til veksten. Deler av veksten skyldes svakere kronekurs, kommer det frem i meldingen.

Snudd trenden

Nortura har snudd den negative resultatutviklingen i 2022 med en tiltakspakke som skulle forbedre EBITDA-resultatet. De kortsiktige tiltakene er i hovedsak ekstraordinære kostnadsbesparelser.

– Tiltakene virker etter plan, men kostnadsveksten og endringer i markedet betyr at vi fortsatt må arbeide med struktur, kostnads- og forbedringstiltak for å ivareta konkurransekraft og lønnsomhet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen Nortura

Fra rødt til hvitt kjøtt

Selv om salget gjennom dagligvarekanalen nå er på nivå med situasjonen før Covid-utbruddet, er det en vridning i salget fra rødt til hvitt kjøtt og egg. Volumet av rødt kjøtt har falt 5 prosent sammenlignet med 2022, mens hvitt kjøtt og egg har økt med 1,5 prosent.

Merkevaren Gilde opprettholder markedsandelene målt i verdi og har økt volumandelen med 0,6 prosent i kvartalet. Prior, den andre store merkevaren i Norturas portefølje, har stabil markedsandelsutvikling.

Nortura

(Mill. kr)1. tertial/231. tertial/22
Driftsinntekter9.5178.484
Driftsresultat−44−140
Resultat før skatt17−184