<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Varsler positiv inntjening ut året

Havila Kystruten gikk med et underskudd på 316 millioner kroner i første halvår. Rederiet venter positiv inntjening resten av året.

Publisert 15. sep. 2023 kl. 16.58
Oppdatert 17. sep. 2023 klokken 10.53
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 411 ord
LYSERE UTSIKTER: Havila Kystruten, her ved skipet «Havila Polaris» som passerer «Havila Pollux», regner med å tjene penger på driften før avskrivninger og renter i andre halvår. Men finanskostnadene tynger på grunn av høye renter på obligasjonslånet. Foto: Martin Giskegjerde/Oclin

 

Lørdag omtalte Finansavisen betingelsene i rederiets obligasjonslån, som det amerikanske investeringsselskapet HPS Investment Partners står bak.

Lånet på 305 millioner euro - 3,5 milliarder kroner- er delt i to, 255 millioner euro og 50 millioner euro. Den minste delen forfaller neste høst og skal da tilbakebetales med 107 prosent av pålydende pluss renter.

Finansieringen har en rente på tre måneders EURIBOR - 3,85 prosent - pluss et påslag på 6 prosent og en såkalt PIK-rente på 3,5 prosent.

Det betyr at Havila Kystruten i inneværende 12-måneders periode, frem til neste høst, vil ha betalbare rentekostnader inkludert påslaget på 7 prosent ved innfrielsen av den første delen av lånet på 35,25 millioner euro, tilsvarende 405 millioner kroner.

Dyr finansiering

Ifølge en investorpresentasjon som ble offentliggjort i sommer regner selskapet med å kunne nå en årsomsetning på mellom 1.500 og 1.800 millioner kroner med alle fire skipene i drift. Av dette vil altså rentekostnadene beslaglegge en betydelig del, opptil 27 prosent av driftsinntektene.

Havila Kystruten tapte 113 millioner kroner før skatt i andre kvartal, viser rederiets kvartalsrapport som ble sendt til børsen sent fredag ettermiddag. Inntektene var på 172 millioner kroner.

I andre kvartal i fjor hadde rederiet inntekter på 66 millioner kroner, preget av forsinket levering av «Havila Castor» og at «Havila Capella» ble rammet av sanksjoner og dermed var ute av drift. Resultatet før skatt for ett år siden var på minus 180 millioner kroner.

Havila Kystruten-aksjen endte tilnærmet flatt på Euronext Growth fredag før kvartalstallene ble offentliggjort. Med en sluttkurs på 1,11 kroner er aksjen ned 90 prosent så langt i 2023.

Ser ebitda-overskudd i år

Rederiet påpeker at andre kvartal var det siste med kun to skip i full operasjon, og at det har refinansiert gjelden, fjernet problemene knyttet til sanksjoner og tatt levering av de to siste skipene.

Nå forventer det et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) i tredje og fjerde kvartal, etter et samlet negativt ebitda-resultat på 110,8 millioner kroner i første halvår.

Etter at andre kvartal var tilbakelagt ble rederiet eier av kystruteskipene «Havila Polaris» og «Havila Pollux».

Da hadde selskapet sikret 65 millioner euro i frisk kapital, et lån på 20 millioner euro fra Sævik-familien og det svindyre obligasjonslån på 305 millioner euro fra HPS Investment Partners.

Finansieringen var nødvendig for at Havila Kystruten skulle kunne overta skipene, som tidligere var finansiert via et russisk leasingselskap, og opprettholde kontrakten med Samferdselsdepartementet om seiling langs norskekysten.

Havila Kystruten

(Mill. kr)1. halvår/231. halvår/22
Driftsinntekter288,6113,2
Driftsresultat−159,2−133,4
Resultat før skatt−315,9−223,8
Resultat etter skatt−315,9−223,8