<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sliter med dyre lån

Finanskostnadene var like store som de totale driftsinntektene for Havila Kystruten i tredje kvartal.

Publisert 1. des. 2023
Oppdatert 3. des. 2023
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 512 ord
KRAFTIG MINUS: To av de fire skipene til Havila Kystruten, «Havila Polaris» og «Havila Pollux». I tredje kvartal kom omsider de to siste fartøyene i drift, to og et halvt år forsinket. Foto: Martin Giskegjerde / Oclin

 

Havila Kystruten gikk med et underskudd på 297 millioner i tredje kvartal. Selskapet greide ikke å innfri sine egne forventninger om EBITDA-overskudd.

Rederiet hadde netto finanskostnader på 226,1 millioner kroner i tremånedersperioden juli-september, akkurat like mye som selskapet dro inn i driftsinntekter.

Av kontantstrømoppstillingen fremgår det at Havila Kystruten betalte 157,4 millioner kroner i renter.

REDERISJEF: Bent Martini styrer Havila Kystruten med 425 maritimt anatte og en stab på 40 i salg og administrasjon fra hovedkontoret i Fosnavåg. Foto: Havila Kystruten

Dyrt obligasjonslån

Realisert og urealisert valutatap og urealisert valutagevinst på gjeld til kredittinsitusjoner inngår i finanspostene.

I sommer sikret rederiet lånefinansiering for 305 millioner euro; 3,54 milliarder kroner, men må etter Finansavisens beregninger betale opptil 18,9 prosent rente på deler av dette lånet.

Obligasjonslånet som det amerikanske investeringsselskapet HPS Investment Partners står bak er splittet i to, en del på 255 millioner euro og en på 50 millioner euro. Den minste delen forfaller til kurs 107 etter 15 måneder. Den største delen løper i tre år og skal da innløses til 106 prosent av pålydende. Her blir renten 15,3 prosent.

Dette betyr årlige rentekostnadene på 48,5 millioner euro, hvorav 10,7 millioner euro er såkalte PIK-renter som ikke må gjøres opp før ved innfrielse av lånet.

Nær 300 mill. i minus

Havila Kystruten oppnådde et driftsresultat før avskrivninger og finansposter (EBITDA) på minus 35,8 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med minus 14,8 millioner i fjor. Driftsinntektene endte på 226,1 millioner, opp fra 134,4 millioner samme kvartal i fjor.

Av kvartalsrapporten fremgår det at driftskostnadene i forbindelse med refinansieringen er påvirket av ekstraordinære kostnader knyttet til juridiske og finansielle rådgivere.

Resultatet før skatt endte på negative 297 millioner, nærmere en tredobling fra fjorårets minus 109 millioner. 

September var første måned der alle fire skipene var i drift. Havila Kystruten, som samseiler med Hurtigruten Norge i sambandet Bergen-Kirkenes-Bergen, har vært plaget av omfattende verftsforsinkelser etter delingen av ruten de to selskapene imellom fra 2021.

Det tok dessuten lang tid å komme ut av den opprinnelige lånefinansieringen i et statseid russisk leasingselskap etter Russlands invasjon i Ukraina.

Tror på 2024

Da selskapet la frem tall etter forrige kvartal varslet de en forventing om EBITDA-overskudd i løpet av året, gjennom positive tall i både tredje og fjerde kvartal. Det samlede negative EBITDA-resultatet var på 110,8 millioner kroner i første halvår. 

De ferske tallene fra tredje kvartal viser imidlertid at selskapet ikke innfrir forventningene. 

«Inntektene er naturligvis preget av forsinkelsene og lavere enn forventet, men selskapet ser en positiv inntektsutvikling fra andre kvartal og videre ut året», heter det i kvartalsrapporten.

Ifølge en investorpresentasjon som ble offentliggjort i sommer regner Havila Kystruten med å kunne nå en årsomsetning på mellom 1.500 og 1.800 millioner kroner med alle fire skipene i drift. Av dette vil rentekostnadene beslaglegge opptil 27 prosent.

På børsen er aksjen ned 92 prosent til 0,864 kroner siden årsskiftet. 


HAVILA KYSTRUTEN

(Mill.kr) 3.kv./23 Pr. 3. kv./23 Pr. 3.kv./22
Driftsinntekter 226,1 514,8 134,4
Driftsresultat −71 −229,8 −34,6
Resultat før skatt −297,1 −612,7 −109,5
Resultat −297,1 −612,7 −109,5