<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Cruisenæringen – en viktig samfunnsbygger

Årets rekordsesong er en milepæl i utviklingen av bærekraftig cruiseturisme i Norge, skriver Ingvar M. Mathisen og Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

  Publisert 17. mars 2024 kl. 13.10
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 665 ord
  MERSMAK: Undersøkelser viser at flere cruiseturister velger å komme tilbake til Norge ved hjelp av andre transportformer senere, skriver artikkelforfatterne. Her fra Ålesund. Foto: NTB

  Debattinnlegg: Styreleder Ingvar M. Mathisen og fagdirektør Arnt-Einar Litsheim, Norske Havner

  Som andre næringer må også cruisenæringen være bærekraftig for å være ønsket. I dag er næringen en viktig kilde for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Det bidrar til både skatteinntekter og samfunnsutvikling.

  Arnt-Einar Litsheim. Foto: Jill johannessen
  Ingvar M. Mathisen. Foto: Oslo Havn

  I 2023 var det nesten 4.000 anløp av cruiseskip i norske havner. Hvis vi summerer opp antallet passasjerbesøk i hver havn, snakker vi totalt om 6,1 millioner besøkende. I år forventes det en videre vekst. Kystverket har anslått at det blir 4 prosent flere anløp av cruiseskip og 6 prosent flere cruisepassasjerer.

  Cruiserederiene står for om lag 25 prosent av losinntektene til Kystverket. Det utgjorde 241 millioner kroner i 2023. Cruise delfinansierer altså en viktig byggestein for å sikre fremkommelighet langs vår langstrakte kyst.

  En studie gjennomført av Innovasjon Norge i 2019 (før pandemien), viser at cruiseturister bruker mye penger på reisen til Norge. Andre undersøkelser viser at flere cruiseturister velger å komme tilbake til Norge ved hjelp av andre transportformer senere.

  Det vil ikke være rom for cruiseturisme i fremtiden dersom aktiviteten ikke ivaretar klima, natur, lokalsamfunn og lokal verdiskapning. Turistene reiser kollektivt når de ankommer destinasjoner langs sjøveien. Når cruiseskipene i tillegg normalt bestiller kaiplass minimum to år i forveien, gir det store muligheter for å regulere trafikken i en bærekraftig retning. Destinasjonene og havnene gjør mye for å sikre at cruiseaktiviteten ikke skal påvirke samfunnet negativt. Vi er også fornøyde med at rederiene responderer positivt til strengere krav.

  En lengre sesong reduserer press på lokalsamfunn og legger til rette for helårsarbeidsplasser på land

  Arbeidet med å redusere cruisetrafikkens klimaavtrykk pågår for fullt, og vi ser endelig fruktene av investeringer i landstrøm. Det bidrar til reduserte klimagassutslipp og hindrer lokal luftforurensning. I fremtiden vil alle cruiseskip måtte koble seg på landstrøm hvis de skal anløpe norske havner. Det finnes allerede havner som krever dette, selv om det ikke er påbudt ennå.

  Det gir også gevinster at havnene forsøker å spre trafikk utover året. Fra å samle cruiseanløpene innenfor et kort tidsvindu, kommer cruiseskipene i dag gjennom hele året. 2023 ble derfor den lengste cruisesesongen noen gang. En lengre sesong reduserer press på lokalsamfunn og legger til rette for helårsarbeidsplasser på land. I tillegg sprer cruisetrafikken seg til flere havner. Cruisetrafikken er en typisk distriktsnæring. Besøkene betyr også mer for det lokale reise- og næringsliv på de mindre stedene.

  Norge skal fortsette å stille strenge krav til cruiserederiene. Havner og destinasjoner med stor pågang av cruiseturister, må selv legge begrensninger på aktiviteten. Vi anbefaler at det utarbeides en tålegrenseanalyse. Det skal være et verktøy for å analysere fremtidig dimensjonering og håndtering av cruisetrafikk til et reisemål. Karmsund Havn i Haugesund har for eksempel en øvre begrensning på ett anløp per dag.

  Cruiseskip som ikke oppfyller kravene, er ikke velkomne i norske havner. Vi skal ikke være vertskap for miljøverstinger, og havnene bør bruke prising av sine tjenester som verktøy for å unngå dette. Havner og lokalsamfunn har mye å tjene på å ønske cruiseturister velkommen, men det må skje på en bærekraftig måte. Vi er sikre på at cruiserederiene vil ta imot strenge krav som en positiv utfordring, slik at cruisetrafikk kan fortsette å være en samfunnsbygger og kilde til lokal verdiskapning langs kysten de neste årene.

  Ingvar M. Mathisen

  Styreleder i Norske Havner

  Arnt-Einar Litsheim

  Fagdirektør i Norske Havner