<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Somlet med flyinspeksjon – må punge ut til passasjerer

– SAS har en åpenbar erstatningsforpliktelse, sier advokat Audun Ludvig Bollerud etter kanselleringene ved inngangen til påsken.

Publisert 26. mars 2024 kl. 14.05
Oppdatert 3. apr. 2024 klokken 17.04
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 905 ord
KAN KOSTE SAS MILLIONER: 18 av SAS' 67 Airbus A320neo fikk flyforbud fordi selskapet hadde overskredet fristen for en teknisk inspeksjon. Foto: NTB

Lørdag 23. mars satte SAS 18 fly av typen Airbus A320neo på bakken. Ifølge selskapet medførte det at nærmere 30 flyvninger til, fra og innen Norge ble berørt, i tillegg til flyvninger i Sverige og Danmark.

SAS begrunnet kanselleringene med sikkerhet og en komponent som måtte inspiseres, men overfor Finansavisen måtte flyselskapet senere innrømme at flyene var blitt satt på bakken fordi en rutineinspeksjon ikke var gjennomført i tide.

«Det er SAS’ ansvar», bekreftet pressesjef Tonje Sund i SAS mandag.

SAS uttalte videre at selskapet hadde jobbet med ombookinger, og at passasjerer som har hatt ekstra utgifter knyttet til kanselleringene er bedt om å beholde kvitteringene og sende inn kompensasjonskrav.

«Alle som har rett til kompensasjon fra SAS vil selvfølgelig få det», sa Sund.

Tommelfingerregelen er at hvis du reiser innenlands, har du krav på 250 euro
Audun Ludvig Bollerud, Advokatfirmaet Økland & Co

Ikke bare ombooking

Men ifølge flere advokater Finansavisen har pratet med, har passasjerene rett til noe mer enn bare en ny flybillett og penger til en baguette.

– Det er en EU-forordning som styrer dette. Det er en standardisert erstatning ved forsinkelse og kansellering på henholdsvis 250, 400 og 600 euro, avhengig av reiseavstand, sier Audun Ludvig Bollerud, partner i Advokatfirmaet Økland & Co.

– Tommelfingerregelen er at hvis du reiser innenlands, har du krav på 250 euro.

Kompensasjonsordning for forsinket eller kansellert fly (EU261)

Ved forsinkelser på tre timer eller mer, kan flyreisende ha krav på standardkompensasjon i tillegg til forpleining og eventuell refusjon, uavhengig av om den reisende har lidd økonomisk tap eller ikke.

Standardkompensasjonen er:

  • 250 euro for flyvninger opptil 1.500 kilometer.
  • 400 euro for flyvninger innenfor EØS på mer enn 1.500 kilometer.
  • 400 euro for øvrige flyvninger på mellom 1.500 og 3.500 kilometer.
  • 600 euro for øvrige flyvninger på mer enn 3.500 kilometer.

Kompensasjon utbetales ikke dersom årsaken til forsinkelsen er ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunne unngått, som dårlig vær, streik, terrorisme eller politisk uro.

Får den reisende ikke gjennomslag hos flyselskapet, kan det klages til Transportklagenemnda.

Transportklagenemnda har en klagefrist på ett år, og denne fristen begynner først å løpe etter at passasjeren har fremmet skriftlig reklamasjon til flyselskapet.

Kilde: Forbrukerrådet og Luftfartstilsynet

Advokatfirmaet har bistått mange klienter i slike saker, og hevder at flyselskapene kan være lite imøtekommende.

– Rettighetene er litt dårlig opplyst, og det er mange som ikke er klar over dem. Ofte kommer man i grensetilfeller, men kanselleringer som skyldes manglende vedlikehold vil jeg si er ganske klart innenfor for å kreve erstatning, sier Økland-advokat Ishak Skjæraasen Khan.

– Det er ikke noe krav om at passasjerene må ha lidd økonomiske tap, sier Bollerud.

Ifølge advokatene kan man ikke kreve kompensasjon om forsinkelsen eller kanselleringen skyldes forhold flyselskapet ikke har kontroll over, men i dette tilfellet mener Bollerud at SAS har «en åpenbar erstatningsforpliktelse».

– Manglende service er innenfor selskapets kontroll.

Plikter å opplyse

Christina Steimler jobber som advokat i Indem Advokatfirma, og er godt kjent med passasjerrettigheter. Hun er helt på linje med Bollerud og Khan.

– Når kanselleringer eller forsinkelser skyldes forhold på selskapets side, har passasjerene krav på standarderstatning, sier Steimler.

Det ville ikke overraske meg et sekund om SAS er motvillig til å betale ut disse pengene
Audun Ludvig Bollerud, Advokatfirmaet Økland & Co

– Det er unntak for skjult fabrikasjonsfeil, men ikke vanlige vedlikeholdsinspeksjoner.

– Har selskapet en plikt om å opplyse om denne rettigheten?

– Ja, det har de.

– Er de ofte slepphendt med det?

– Historisk har ikke selskapene alltid opprettholdt informasjonsplikten, sier hun.

Kan koste SAS millioner

Ifølge nettstedet SimpleFlying kansellerte SAS 24 flyvninger på lørdag. Like mange flyvninger ble forsinket. 22 av de kansellerte flyvningene var satt opp med A320neo-fly.

Et slikt fly i SAS-konfigurasjon rommer 174 passasjerer. Om man forutsetter at de kansellerte flyene i snitt hadde et belegg på 90 prosent denne utfartslørdagen, ble nærmere 3.500 passasjerer direkte berørt av kanselleringene.

Hvis alle disse reiste innenlands, summerer refusjonsfordringen seg til 862.500 euro – drøyt 10 millioner kroner (se faktaboks).

Men flere skulle også lenger. Kansellerte flyvninger innen EØS på mer enn 150 mil utløser refusjon på 400 euro. Da blir summen 16 millioner kroner.

I regneeksemplene er forsinkelsene holdt utenom.

Advokatfirmaet Økland & Co vet om mange tilfeller der passasjerer har vært nødt til å gå til retten med refusjonskrav.

– Det ville ikke overraske meg et sekund om SAS er motvillig til å betale ut disse pengene, sier Bollerud.

SAS skriver i en e-post til Finansavisen at «alle som har krav på erstatning fra SAS, får naturligvis det».

På hjemmesiden opplyses imidlertid dette:

«Hvis flyvningen din har blitt kansellert av SAS, kan du velge å endre til en annen flyvning eller be om refusjon» (Finansavisens utheving).

Dette er altså i strid med det advokatene hevder er regelverket. Om man klikker på linken, kommer man til en side som ikke er i drift.

– Vi er av den oppfatning nå at EU261 gjelder, men må ferdigstille de interne undersøkelsene rundt årsak for å kunne bekrefte det, opplyser pressesjef Tonje Sund til Finansavisen.

VIRKER IKKE: Siden man skal henvende seg på for refusjon om SAS har kansellert flyvningen er ikke i drift. Skjermbilde: SAS

PS: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at en forsinket flyvning til Gran Canaria utløser rett til 600 euro i refusjon. Det riktige er 400 euro, som er maksimalbeløpet innen EØS-området. Øvrige flyvninger på mer enn 3.500 kilometer utløser derimot en refusjonsrettighet verdt 600 euro. Informasjonen ble korrigert 3. april kl. 17.00.